Aort kapak yetmezliği: hastalık tipleri ve tedavi rejimleri

Aort yetmezliği, aort kapakçığındaki yaprakların tamamen kapanmadığı bir patolojidir ve bu da aortun kalbin sol ventrikülüne giden kanın geri dönüş akışına neden olur.

Bu hastalık pek hoş olmayan semptomlara neden olur - göğüs ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, kalp ritim bozukluğu ve daha fazlası.

Hastalığın tanımı

Aort kapağı, aorttaki 3 yaprakçıktan oluşan bir supaptır. Aort ve sol ventrikülü ayırmak için tasarlanmıştır. Normal durumda, kan, bu ventrikülden aort boşluğuna aktığında, valf, sıkı bir şekilde kapanır, bu da, geri akış olasılığı olmaksızın, ince damarlar boyunca kanın vücudun tüm organlarına akmasını sağlayan basınç oluşturur.

Bu vananın yapısı hasar gördüyse, kısmen üst üste gelir ve bu da sol ventriküle kan geri dönüşü ile sonuçlanır. Aynı zamanda, organlar normal işleyiş için gerekli kan miktarını artık almaz ve kalp kan eksikliğini telafi etmek için daha yoğun bir şekilde sözleşme yapmak zorundadır.

İstatistiklere göre, bu aort kapak yetmezliği, kalp kusuru olanların yaklaşık% 15'inde görülür ve sıklıkla darlık ve mitral kapak yetmezliği gibi hastalıklara eşlik eder. Bağımsız bir hastalık olarak, bu patoloji kalp yetersizliği olan hastaların% 5'inde görülür. Çoğu zaman erkekleri iç ve dış faktörlere maruz kalmanın bir sonucu olarak etkiler.

Nedenleri ve risk faktörleri

Aort yetmezliği aort kapağının hasar görmesi nedeniyle oluşur. Hasarına yol açan sebepler şunlar olabilir:

 • Konjenital malformasyonlar. Aort kapağının konjenital kusurları, hamile bir kadının vücudu zararlı faktörlere maruz kaldığında - örneğin, geniş bir x-ışını radyasyonu dozu veya uzun süreli enfeksiyon hastalıkları sırasında - çocuk doğurma döneminde ortaya çıkar. Yakın akrabalardan birisinde benzer bir patoloji varsa defektler de oluşabilir.

 • Endokardit, kalbin iç katmanlarının iltihaplandığı enfeksiyöz bir hastalıktır.
 • Romatizma, başta kalp olmak üzere birçok sistemi ve organı etkileyen geniş bir inflamatuar hastalıktır. Bu sebep en yaygın olanıdır. Aort yetmezliği olan tüm hastaların yaklaşık% 80'i romatizmadan muzdariptir.
 • Aort diseksiyonu, ortasından ayrılması ile aort iç tabakasının keskin bir şekilde genişlemesi ile karakterize bir patolojidir. Bu problem aterosklerozun bir komplikasyonu olarak ya da basınçta keskin bir artışla ortaya çıkmaktadır. Aortu ve hastanın ölümünü yırtıp tehdit eden son derece tehlikeli bir durum.
 • Frengi. Bu zührevi hastalık nedeniyle, birçok organ ve sistem etkilenebilir. Sifiliz başlatılırsa, aort kapağının normal çalışmasına müdahale eden organlarda anormal nodüller oluşur.
 • Yaralanma. Aort kapakçıkları kırık olduğunda, aort yetmezliği göğüsteki yaralanmalardan kaynaklanabilir.
 • Aortun aterosklerozu. Ateroskleroz, aort duvarlarında büyük miktarda kolesterol biriktiğinde gelişir.
 • Yaşlılık Yıllar geçtikçe, aort kapağı yavaş yavaş tükenir ve bu da genellikle çalışmalarının ihlal edilmesine yol açar.
 • Hipertansiyon. Artan basınç, aortun ve kalbin sol ventrikülünde bir artışa neden olabilir.
 • Ventrikülün anevrizması. Genellikle kalp krizi sonrası ortaya çıkar. Sol ventrikül çıkıntısının duvarları, aort kapağının normal çalışmasını engeller.
 • Hastalığın çeşitleri ve şekilleri

  Aort yetmezliği çeşitli tip ve biçimlere ayrılır. Patolojinin oluşma dönemine bağlı olarak hastalık:

  • konjenital - kötü genetik veya zararlı faktörlerin hamile bir kadın üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ortaya çıkar;
  • edinilen - çeşitli hastalıklar, tümörler veya yaralanmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

  Edinilen form, sırayla, fonksiyonel ve organik ayrılır.

  • fonksiyonel - aort veya sol ventrikülün genişlemesi sırasında oluşur;
  • organik - valfin dokusuna zarar nedeniyle.

  1, 2, 3, 4 ve 5 derece

  Hastalığın klinik tablosuna bağlı olarak, aort yetmezliği birkaç aşamada olabilir:

  1. İlk aşama. Semptomların yokluğu, sol taraftaki kalp duvarlarının küçük bir genişlemesi ve sol ventrikül boşluğunun büyüklüğünde orta derecede bir artış ile karakterizedir.
  2. İkinci aşama. Belirgin semptomlar henüz gözlenmediğinde gizli dekompansasyon periyodu, ancak sol ventrikülün duvarları ve boşluğu büyüklükte oldukça büyüktür.
  3. Üçüncü aşama. Aorttan ventriküle geri kanın kısmi bir şekilde reddedilmesi durumunda koroner yetmezliğin oluşumu. Kalp bölgesinde sık ağrı ile karakterizedir.
  4. Dördüncü aşama. Sol ventrikül hafifçe büzülebilir, bu da kan damarlarında durgunluğa neden olur. Gözlenen belirtiler: nefes darlığı, hava eksikliği, pulmoner ödem, kalp yetmezliği.
  5. Beşinci aşama. Hastanın hayatını kurtarmak neredeyse imkansız olduğunda ölüm aşaması olarak kabul edilir. Kalbin çok zayıf bir şekilde kasılması, sonuçta kan iç organlarda durmaktadır.

  Tehlike ve komplikasyonlar

  Tedavi zamanından önce başladıysa veya hastalık akut ise, patoloji aşağıdaki komplikasyonların gelişimine yol açabilir:

  • bakteriyel endokardit - patojenik mikroorganizmaların hasarlı valf yapılarına maruz kalmanın bir sonucu olarak kalp kapakçıklarında iltihaplı bir işlemin oluştuğu bir hastalıktır;
  • miyokart enfarktüsü;
  • pulmoner ödem;
  • kalp ritmi başarısızlığı - ventriküler veya atriyal prematüre atımlar, atriyal fibrilasyon; ventriküler fibrilasyon;
  • tromboembolizm - beyin, akciğerler, bağırsaklar ve inme ve kalp krizi oluşumu ile doludur diğer organlarda, kan pıhtılarının oluşumu.

  semptomlar

  Bir hastalığın belirtileri sahneye bağlıdır. İlk aşamalarda, hasta, sadece sol ventrikül strese maruz kaldığı için hoş olmayan bir hisle karşılaşmayabilir - kalp sisteminin oldukça uzun bir süre boyunca dolaşım sistemindeki bozulmaya dayanabilen oldukça güçlü bir parçası.

  Patolojinin gelişmesi ile aşağıdaki belirtiler ortaya çıkmaya başlar:

  • Özellikle sırtüstü pozisyonda baş, boyun, çarpıntılarda nabız hissi. Bu işaretler, aortaya normalden daha fazla miktarda kan girmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır - kan, normal bir miktara eklenmektedir, ki bu, gevşek kapalı bir valf aracılığıyla aortaya geri dönmektedir.
  • Kalbinde ağrı. Onlar daralma ya da sıkma olabilirler, damarlardaki kan akışı bozukluğu nedeniyle ortaya çıkarlar.
  • Kalp çarpıntısı. İstenen kan hacmini telafi etmek için kalbin hızlandırılmış bir ritimde çalışması için zorlandığı için organlarda kan olmamasından kaynaklanır.
  • Baş dönmesi, bayılma, şiddetli baş ağrısı, görme problemleri, kulakta vızıldama. Beyinde kan dolaşımının bozulduğu aşama 3 ve 4 için karakteristik.
  • Vücudun zayıflığı, yorgunluk, nefes darlığı, kalp ritmi bozuklukları, terlemenin artması. Hastalığın başlangıcında, bu semptomlar sadece fiziksel efor sırasında meydana gelir, gelecekte hastaları rahatsız etmeye ve sakin bir halde başlamaya başlarlar. Bu belirtilerin görünümü organlara bozulmuş kan akışı ile ilişkilidir.

  Bir doktora başvurmak için ne zaman

  Bu patolojinin zamanında tıbbi bakıma ihtiyacı vardır. İlk belirtileri - yorgunluk, boyunda veya kafada nabız atışı, sternumda ağrı ve nefes darlığı - bulursanız en kısa zamanda bir doktor görmelisiniz. Terapist ve kardiyolog bu hastalığın tedavisinde yer alır.

  tanılama

  Tanı için, doktor hastanın şikayetlerini, yaşam tarzını, geçmişini inceler, ardından aşağıdaki incelemeler yapılır:

  • Fizik muayene Aort yetmezliğinin bu tür belirtilerini ortaya çıkarmayı sağlar: atardamarların pulsasyonu, genişlemiş pupillalar, sol taraftaki kalbin dilatasyonu, aortta başlangıç ​​kısmında bir artış, düşük tansiyon.
  • İdrar ve kan testi. Bununla birlikte, vücutta ilişkili bozuklukların ve inflamatuar süreçlerin varlığını belirleyebilir.
  • Biyokimyasal kan testi. Kolesterol, protein, şeker, ürik asit düzeyini gösterir. Organ hasarını tanımlamak için gerekli.
  • Kalp atış hızı ve kalp büyüklüğünü belirlemek için EKG. EKG kalp atışı kod çözme hakkında her şeyi öğrenin.
  • Ekokardiyografi. Aort kapağının yapısında aort ve patolojinin çapını belirlemenizi sağlar.
  • Radyografi. Kalbin yerini, şeklini ve boyutunu gösterir.
  • Kalpte gürültüyü incelemek için fonokardiyogram.
  • CT, MRI, CCG - kan akışı çalışması için.

  Tedavi yöntemleri

  İlk aşamada, patoloji hafif olduğunda, hastalara bir kardiyolog, EKG incelemesi ve ekokardiyogram düzenli olarak ziyaretleri reçete edilir. Aort yetmezliğinin ılımlı bir şekli ilaçlarla tedavi edilir, terapinin amacı, aort kapağına ve sol ventrikül duvarlarına zarar verme olasılığını azaltmaktır.

  Her şeyden önce, patoloji gelişiminin nedenini ortadan kaldıran ilaçlar reçete. Örneğin, neden romatizma ise, antibiyotikler belirtilebilir. Ek fonlar olarak reçete:

  • diüretikler;
  • ACE inhibitörleri - Lisinopril, Elanopril, Captopril;
  • beta blokerleri - Anaprilin, Transicor, Atenolol;
  • anjiyotensin reseptör blokerleri - Naviten, Valsartan, Losartan;
  • kalsiyum blokerler - Nifedipin, Corinfar;
  • Aort yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonları ortadan kaldıran ilaçlar.

  Şiddetli formlar için cerrahi endike olabilir. Aort yetmezliği için birkaç ameliyat tipi vardır:

  • aort kapak plastiği;
  • aort kapak replasmanı;
  • implantasyonu;
  • kalp nakli - şiddetli kalp hastalığı ile gerçekleştirilir.

  Eğer aort valfi implante edilirse, hastalara antikoagülanlar - Aspirin, Warfarin - ömür boyu süren bir ilaç verilir. Valf, biyolojik materyallerden yapılmış bir protez ile değiştirilirse, antikoagülanlar küçük kurslarda (3 aya kadar) alınmalıdır. Plastik cerrahi bu ilaçları almayı gerektirmez.

  Öngörüler ve önleyici tedbirler

  Aort yetmezliğinin prognozu, hastalığın şiddetine ve aynı zamanda hastalığın patolojinin gelişimine neden olduğu şekildedir. Ağır aort yetmezliği olan ve dekompansasyon belirtisi olmayan hastaların sağkalımı yaklaşık olarak 5–10 yıldır.

  Dekompansasyon aşaması bu tür rahatlatıcı tahminler vermez - ilaç tedavisi etkisizdir ve zamanında cerrahi müdahale olmaksızın hastaların çoğu, 2-3 yıl içinde ölür.

  Bu hastalık için önleyici tedbirler şunlardır:

  • aort kapak hastalığına neden olan hastalıkların önlenmesi - romatizma, endokardit;
  • vücudun sertleşmesi;
  • kronik inflamatuar hastalıkların zamanında tedavisi.

  Aort kapak yetmezliği, sürüklenmesine izin verilmemesi gereken çok ciddi bir hastalıktır. Halkın burada yardım etmeyeceği anlamına gelir. Uygun tıbbi tedavi ve doktorların sürekli takibi olmadan hastalık ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir.

  Aort kusurları: nedenleri, tipleri, semptomları ve tedavisi

  Aort defektleri, kalbin aort kapağının bozulmuş yapısının ve fonksiyonunun neden olduğu hastalıklardır. Şu şekilde tezahür edebilirler:

  • aort yetmezliği - sadece aort açılımının kısmi kapanması ile eşlik eder;
  • aort kapağının darlığı - aorta ağzının daralması ile birlikte;
  • aort kapakçıklarının kısmi kapanması ve aort orifisinin daralması ile birlikte aort yetmezliği ve aort darlığı kombinasyonu.

  Yukarıdaki kalp kusurları, yaşamın ilk günlerinde yenidoğanlarda saptanabilir veya bazı patolojilerin etkisi altında yaşla birlikte gelişebilir. Onların tezahürlerinin derecesine bağlı olarak, vücut ve hemodinamiğin diğer sistemlerinin işleyişinde önemsiz veya önemli bir değişime yol açarlar. Bu yazıda aort defektlerinin nedenleri, tipleri, semptomları ve tedavisi hakkında bilgi verilecektir.

  Aort kapak yetmezliği

  Bu hastalık erkeklerde daha sık görülür ve ikinci en yaygın kalp hastalığıdır. Bu patoloji ile, kapakçık aortun aortundaki lümen sadece kısmen kapanır ve sonuçta ortaya çıkan boşluk ile kanın bir kısmı sol ventriküle geri döner ve onu gerer. Bu kalp haznesinin bu taşması, gerilmesine ve daha hızlı aşınmasına yol açar. Ek olarak, aort kapak yetersizliğindeki bozulmuş hemodinamikler, pulmoner damarlardaki kanın durgunluğuna yol açmaktadır. Kalbin işleyişindeki bu bozukluklar ve bu patolojinin kliniğini belirler.

  nedenleri

  Aort kapak yetmezliği doğuştan olabilir ve doğum öncesi dönemde veya bir çocuğun hayatının ilk günlerinde gelişmeye başlayabilir. Kalbin yapısındaki bu tür ihlaller, çeşitli önceki hastalıklar veya konjenital patolojiler tarafından kışkırtılabilir.

  Konjenital aort hastalığı ile birlikte, valf yapısında bu tür ihlaller vardır:

  • Valf broşürlerinden birinin olmaması;
  • bir yaprağın distrofisi;
  • kapakçıklardan biri daha büyüktür;
  • Valf kanatlarında açıklıklar vardır.

  Başlangıçta, bu tür hastalıklar kendilerini semptomatik olarak göstermeyebilir, ancak zamanla patoloji kötüleşir ve tedavi gerektirir.

  Edinilmiş aort kapak defektleri şu şekilde provoke edilebilir:

  • bulaşıcı hastalıklar (anjin, sepsis, pnömoni, sifilis): patojenler genellikle endokard enfeksiyon, tahrik ettiği patojenik bakteri kolonileri görünür vana, en sonunda büyümüş bağ dokusu kapak deforme olur ve tam olmayan kapanmasına neden;
  • otoimmün hastalıklar (lupus erythematosus, romatizma): Bu patolojilere, kapakçık yapraklarını deforme eden ve yavaş yavaş inceltip, tamamlanmayan kapamalarına neden olan bağ dokusunun aktif büyümesi eşlik eder.

  İstatistiklere göre, aort kapak yetersizliği vakalarının yaklaşık% 80'ine neden olan romatizmadır.

  Bazı durumlarda, bu kalp hastalığı diğer nedenlerle kışkırtılabilir:

  • hipertansiyon;
  • aortta aterosklerotik değişiklikler;
  • valf kalsinasyonu;
  • kalbe yoğun darbe;
  • yaşla ilgili değişikliklerden dolayı aort kökü genişlemesi.

  Böyle deformasyon valf sadece boyut ve kanat yapısında bir değişikliğe yol gösterene değil, aynı zamanda hastanın sağlık durumunun hızla kötüleşmesi eşlik edecek tam bir mola, onları neden olabilir neden olur.

  sınıflandırma

  Kardiyologlar, aorttan sol ventrikül içine atılan kanın hacmiyle aort yetmezliğinin derecesini tahmin ederler. Bu patolojinin dört ciddiyeti vardır:

  • 1 derece - kanın en fazla% 15'i atılır;
  • Derece 2 - kanın% 15-30'undan fazlası atılmaz;
  • 3 derece -% 50'ye kadar kan atılır;
  • 4. derece - kanın% 50'den fazlası atılır.

  Aort kapak yetersizliğindeki semptomların şiddeti, valflerinin deformitesinin şiddetine ve kalpteki aorttan atılan kan hacmine bağlıdır.

  semptomlar

  . Kalbi hala ventrikül içine aort kan döküm telafi edebilmektedir için ilk aşamalarında (bazı durumlarda onlarca yıl sürebilir) hasta. Yani hastalığın semptomlarını hissedemiyorum, fakat kan hacmindeki artış ile sağlık durumu kötüleşir onların arasında% 15-30 kadar atmak ve böyle şikayetler var:

  • postür değiştirirken baş dönmesi;
  • kalp atışı hissi;
  • titreşen baş ağrıları;
  • büyük damarlarda nabız hissi;
  • yorgunluk;
  • kalp ağrısı;
  • hafif bir efor ile bile nefes darlığı;
  • kulak çınlaması;
  • bayılma ve aptallık;
  • alt ekstremitelerin şişmesi;
  • Sağ hipokondriumda ağırlık.

  Hastanın muayenesi sırasında doktor aşağıdaki semptomları belirleyebilir:

  • şiddetli solgunluk;
  • büyük arterlerde (özellikle karotidde) artmış nabız;
  • taşikardi;
  • Üst ve alt basınç arasında anlamlı fark;
  • titreşen bademcikler ve uvula;
  • kalbin kasılması ve gevşeme evresinde genişleme sırasında öğrencilerin daralması;
  • kalp kambur (göğsünde şişkinlik, kalbin büyüklüğünde bir artış nedeniyle);
  • kalbin ventriküllerini azaltırken kardiyak üfürüm;
  • kalbin büyüklüğünde artış.

  Semptomların çeşitliliğine rağmen, kesin bir tanı için bu tür objektif veriler yeterli değildir ve hastaya kapsamlı bir kardiyolojik inceleme yazılır.

  tanılama

  Doğru bir tanı koymak ve kalbin çalışmasındaki yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri değerlendirmek için, hastaya aşağıdaki enstrümantal muayene teknikleri verilir:

  • EKG;
  • Fonokardiyografi;
  • X-ışını;
  • ekokardiyografi;
  • doppler sonografi.

  İlaç tedavisi

  Aort yetmezliğinin ilk aşamalarında (1-2 derece), uzman terapötik veya kardiyolojik tedavinin atanması gerçekleştirilmez. Bu tip hastalar yaşam tarzı düzeltme doktor tavsiyelerine (fiziksel aktivite sınırlaması, zararlı alışkanlıkları kaçınarak, vb..) uyması Ve kalp ve EKG normal izleme ultrason geçmesi gerekir.

  3-4 derecelik aort kapak yetmezliği varsa, ilaç tedavisinin hacmini belirlemek için tanısal muayenenin tüm verileri dikkate alınır. Hastalara böyle ilaçlar reçete edilebilir:

  • (. Verapamil, anipamil, Falipamil vs.) kalsiyum antagonistleri hücrelerine kalsiyum girişini engeller ve artan kan basıncı ve düzensiz kalp atışı ile tayin kalp hızı, bir zayıflatma katkı;
  • diüretikler (Torasemide, Britomar, Furosemide, vb.): Kalpteki yükte bir azalma sağlar, şişmeyi ortadan kaldırır ve kan basıncını düşürür;
  • vazodilatatörler (Hydralazine, Diazoxide, Molsidomin ve diğerleri): kan damarlarının duvarlarındaki basıncın azaltılmasına yardımcı olur, arterlerdeki spazmı ortadan kaldırır ve kan dolaşımını normalleştirir;
  • Beta-bloke ediciler (propranolol, metaprolol, seliprolol, karvedilol, vs.), kalp ritim bozuklukları, yüksek kan basıncı ve aort genişleme atanır.

  Cerrahi tedavi

  Konjenital aort kapak yetmezliği için cerrahi tedavi 30 yıldan sonra endikedir, ancak sağlık durumunda hızlı bir bozulma ile müdahale erken yaşta da yapılabilir. Operasyon süresi, bu kalp hastalığının edinilmiş formuyla, valfin yapısındaki değişikliklerin şiddetine bağlıdır.

  • sol ventrikülün çalışmasında önemli ihlaller;
  • sol ventrikülde 6 cm veya daha fazla bir artış;
  • aorttan kanın% 25'ini geri verirken sağlıkta önemli bozulma;
  • aorttan ventriküle dönüş% 50'dir, ancak genel iyi oluşu acı çekmez.
  1. İntra aortik balon kontrüksiyonu: operasyon,% 30'dan fazla olmayan, kapakçıklar ve aortun küçük deformasyonları ile gerçekleştirilebilir.
  2. Vana implantasyonu: Vana yapısında önemli değişiklikler ile operasyon yapılabilir, aort kanı yaklaşık% 30-60 olduğunda, implant olarak metal ve silikondan yapay vanalar kullanılır (biyolojik protezler pratik olarak kullanılmaz).

  Bu, hastanın aort yetmezliğinden tamamen kurtulmasına yardımcı olabilecek bir cerrahi işlemdir ve müdahalenin zamanlaması gelecekteki bir yaşam tarzını sürdürme şansını artırır.

  Aort darlığı

  Bu kalp hastalığı en yaygın olanıdır ve 65 yaşın üstündeki hemen hemen her bir hastada görülür. Aort kapak stenozu ile aort orifisinin lümeninin daralması gözlenir ve böyle bir yapısal bozukluk, sol ventrikülün kasılması sırasında kanın tam olarak artere girmesi için zamana sahip olmamasına yol açar. Bu, kalbin büyüklüğünde bir artışa, hücrelerinde basınç artışı, bayılma ve kalp yetmezliğine yol açar.

  nedenleri

  Aort stenozu konjenital veya edinsel olabilir.

  Konjenital aort darlığı, bu tür kusurlar olarak kendini gösterebilir:

  • aort kapağının üstünde bir kas lif yastığı bulunur;
  • Valf üç yapraktan değil, bir veya ikiden oluşur;
  • Vana altında bir delik olan bir membran.

  Böyle bir doğumsal kusur, 6-10 yaşına kadar kendini hissettirmeyebilir, ancak çocuk büyüdükçe, kalp gelişiminin bu kusurunun belirtileri daha belirgin hale gelir.

  Edinilmiş aort darlığı neden olabilir:

  • bulaşıcı hastalıklar (frengi, pnömoni, bademcik iltihabı, faranjit), bu tür hastalıklar, kan protein bir kılıf ile kaplıdır ve bağ dokusu ile büyümüş olan valf ve zaman içinde kalbin iç kovanın flap üzerinde patojenik mikroorganizmaların kolonilerin görülmesi ile birlikte, enfeksiyon endokardit ile komplike olmuş olabilir, bu değişiklikler deformasyonuna sebep aort ağzının valfleri ve daralması;
  • otoimmün hastalıklar (skleroderma, lupus erythematosus, romatizma): bu tür hastalıklar, kapakçık yapraklarındaki bağ dokusunun çoğalmasına, ceplerinin yığılmasına ve aort ağzının deformasyonuna yol açar;
  • yaşla ilgili değişiklikleri (ateroskleroz, kapakçık kenarlarında kalsiyum tuzları biriktirme) bu gibi durumlar deforme kısmen aort lümeni üst üste olan, valf kapakları ve bu yağlı plak oluşumu kalsiyum tuzları sedimantasyon yol açar.

  sınıflandırma

  Normalde aort kapak açıklığı alanı 2.5 metrekaredir. cm ve aort darlığının şiddeti alanı tarafından belirlenir:

  • hafif - yaklaşık 1.5 metrekare. cm;
  • Orta dereceli - 1.5-1 metrekare. cm;
  • Şiddetli - 1'den az kare. cm'dir.

  Aort stenozunun şiddetine bağlı olarak, semptomlarının şiddeti belirlenir.

  semptomlar

  Bu kalp hastalığı, uzun asemptomatik bir seyir ile karakterize edilir ve aort ağzının deformitesi, çoğu durumda, diğer patolojiler veya rutin kontroller sırasında muayene sırasında tespit edilir. Zamanla, kapak ile aort arasındaki lümen daralması daha belirgin hale gelir ve hastanın aşağıdaki şikayetleri vardır:

  • egzersizden sonra nefes darlığı ve uzanma;
  • Göğüste ağırlık hissi;
  • kalp ağrısı;
  • bayılmaya yol açabilecek halsizlik ve baş dönmesi atakları;
  • artan yorgunluk;
  • geceleri öksürük atakları;
  • alt ekstremitelerin şişmesi.

  Hastanın muayenesi sırasında doktor aşağıdaki semptomları belirleyebilir:

  • şiddetli solgunluk;
  • zayıf nabız doldurma;
  • bradikardi;
  • ventriküllerin kasılmaları arasındaki kalbin dinlenmesi, aort kapağındaki kan akışının türbülansının gürültüsü ile belirlenir;
  • aort kapağı kapanması bulanık.

  Kalbin durumunu değerlendirmek ve kesin tanı koymak için, hastaya aortik orifisin deformasyon derecesini ve hemodinamik rahatsızlıkların şiddetini ortaya çıkaracak kapsamlı bir kardiyolojik inceleme yazılır.

  tanılama

  Hastaya aşağıdaki enstrümantal muayene yöntemleri atanabilir:

  • EKG;
  • X-ışını;
  • transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi;
  • doppler sonografi;
  • kardiyak kateterizasyon (her zaman reçete edilmez).

  İlaç tedavisi

  Aort kanalının hafif bir daralması ile doktor, kalp kasının oksijen ile zenginleştirilmesine yardımcı olacak, kalp ritmini ve kan basıncını normalleştirecek bir ilaç kompleksi yazabilir.

  İlaç tedavisi kompleksi şunları içerebilir:

  • antiangial ilaçlar (Nitrong, Trinitrolong, Sustak): miyokardiyal oksijen satürasyonunu iyileştirmeye yardımcı olur, göğüste ve kalpte ağrı hissini ortadan kaldırır;
  • diüretikler (Torasemide, Britomar, Furosemide): dolaşımdaki kanın hacmini azaltmak için pulmoner damarlardaki kanın durgunluğunun saptanması için reçete edilir;
  • antibiyotikler (Bicillin-3, Vankomisin): Enfektif endokarditin önlenmesi gerektiğinde kullanılırlar (bademcik iltihabı, piyelonefrit, diş çıkarmadan önce, kürtaj vb.).

  İlaç alımı, dozlama ve seçim süresi sadece bir doktor tarafından yapılmalıdır, çünkü dozlamada küçük düzensizlikler bile sağlığa zararlı olabilir.

  Cerrahi tedavi

  zayıflık ve dispne artışa yansır sağlığında önemli bir bozulma ile gösterilen aort darlığı cerrahi tedavisi. Aort kapağının lümen alanı 1.5 metrekareden daha az olduğunda, operasyonlar orta veya ciddi darlık için reçete edilir. Bu tür cerrahi girişimlere kontrendikasyonlar ciddi komorbiditeler olabilir ve hasta 70 yaşın üzerindedir.

  1. Aortik balon valvüloplastisi: Çocuklarda, 25 yaşın altındaki hastalarda ve valv replasmanının kontraendikasyonu olan veya kapak replasmanı yapmadan önce daha fazla erişkin hastalarda bu gibi minimal invaziv bir ameliyat yapılabilir. Böyle bir cerrahi tekniğin tek dezavantajı aort lümeninin yeniden daraltma olasılığıdır.
  2. Vana implantasyonu: Bu operasyon sık bayılma, belirgin güçsüzlük ve artan yorgunluk, sol ventrikül kontraksiyon bozukluğu ve aort lümeninde kan geçişinin önemli ölçüde bozulması için endikedir. Bu cerrahi müdahale, hastalığın tezahürlerini tamamen ortadan kaldırmanıza, sağlığı önemli ölçüde iyileştirmenize ve hastanın ömrünü uzatmanıza olanak tanır. protezler olarak, metal ve silikondan yapılmış suni valfler kullanılabilir ya da pulmoner arter özel biyoprotez verici kalplerinde (hayatta kişi) ya da hayvan (sığır, domuz) alınan. Böyle bir işlemden sonraki iyileşme süresi yaklaşık 1,5-2 ay kadar sürebilir.

  Aort defektleri, özel dikkat ve zamanında tedavi gerektiren ortak kalp patolojileridir. Zamanında reçete edilen ilaç tedavisi veya cerrahisi hastanın kalitesini ve yaşam beklentisini önemli ölçüde artırabilir ve birçok ciddi komplikasyonun gelişmesini engelleyebilir. Bunu akılda tutun ve doktor tavsiyelerini ihmal etmeyin!

  Hangi doktora başvurulacak?

  Kalp kusuru olan bir hasta genellikle bir kardiyolog tarafından gözlemlenir. Cerrahi tedavi endikasyonları belirdiğinde, hasta bir kalp cerrahına danışmak için sevk edilir. Tanıdaki en önemli rol, fonksiyonel veya ultrason tanısal doktora aittir, çünkü defekt ve şiddetinin tanısı için ana yöntem ekokardiyografidir. Defekt romatizma veya diffüz bağ dokusu hastalıklarından kaynaklanıyorsa, bir romatoloğa başvurun. Aort kapağının ve aortun yenilgisinin sıklıkla sifilizin bir komplikasyonu olarak ortaya çıktığını unutmayın, bu tür hastalar altta yatan hastalığı tedavi etmek için venereoloğa gönderilir.

  Aort kapak defektleri

  Kalp Yetersizliği Tedavisi

  Aort yetmezliğinin komplikasyonları:

  Sol ventrikül kalp yetmezliği.

  İkincil enfektif endokardit.

  Supap protezlerinin endikasyonları (ACC / AHA, 2006)

  Şiddetli regürjitasyon belirtileri.

  CABG, aort cerrahisi veya diğer kapaklar için endikasyonlarla ciddi regurjitasyon.

  Şiddetli regürjitasyon ve sol ventrikülün sistolik disfonksiyonu (FV 0.5 ve sol ventrikülün ciddi dilatasyonu (CRR> 55 mm veya CER> 75 mm) olan hiçbir semptom görülmedi.

  Aort kusurları: sınıflandırma, belirtiler, tedavi yöntemleri

  Aort kapağının tıpta yapısının ihlali aort defektine (v. Cordis aorticum) sahiptir.

  Uluslararası ICD sınıflandırması, bu hastalığa Q23 kodunu vermiştir.

  Aort defektleri bu şekilde kendini gösterir:

  • Aort yetmezliği, bir kapak ile aortik açıklığın tamamlanmamış bir kapanmasıdır.
  • Aort kapağı daralması.
  • Aort yetmezliği ile birlikte aort darlığı, aortik omurga darlığı ve kapakçık kapaklarının tam kapanması ile karakterize kombine bir aort defektidir.

  Aort anomalileri konjenital olabilir, klinik tabloları doğumdan hemen sonra ortaya çıkar.

  İnsan hayatı sürecinde meydana gelen aort sistemi defektleri, vücutta bozulmuş hemodinamiye yol açmakta, değişimin şiddeti hastalığın derecesine bağlı olmaktadır.

  Aterosklerotik defektler

  Aort kapak yetmezliği

  Anomali erkeklerde ve yeni doğan erkeklerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olarak kabul edilir.

  Klinik resim, supap yaprağının, sol ventriküle geri atılan kan akışının kalan açıklığı boyunca eksik bir şekilde kapanmasıyla karakterize edilir ve onu taşar.

  Kalp haznesi hızla tükenir, kan akciğerlerde hipertansiyona neden olan pulmoner arterlerde durgunlaşmaya başlar.

  Aort kapak yetmezliği doğuştan olabilir veya çocuğun doğumundan hemen sonra hızla gelişebilir.

  Anormalliğin nedeni, genetik yatkınlık veya hamilelik sırasında aktarılan bulaşıcı bir anne hastalığı olabilir.

  Aort kapak kusurları sıklıkla kombine bir karaktere sahiptir, daha az sıklıkla izole anomaliler vardır.

  • Valf broşürünün atrezisi;
  • yaprak dokusunun tükenmesi;
  • hipertrofiye kanat;
  • vanadaki delik.

  Valvüler aort yetmezliğinin belirtileri

  Tipik olarak, birkaç yıldır, telafi edici mekanizmalar işe yarayarak belirtiler izlenmez.

  kuralın istisnası:

  • akut kalp yetmezliği;
  • anevrizma;
  • endokardit bulaşıcıdır.

  Klinik tablo bu tür belirtilerin ortaya çıkmasından bu yana hızla karmaşıktır:

  • yüksek basınç;
  • başındaki pulsasyonlar;
  • taşikardi;
  • baş ağrısı;
  • baş dönmesi;
  • özellikle vücudun uzayda pozisyonunu değiştirirken sık bayılmadır.

  Ayrıca, sağ ventrikül yetmezliğinin semptomu bu problemlere eklenir: bacaklarda ödem ve yürüme zorluğu.

  Yeterli tedavi olmadığında ölüm olasılığı yüksektir.

  Tanı ölçütleri

  İlk muayenede, bir kardiyolog soluk, mavimsi bir cilt, hastalığın sonraki aşamalarında akrosiyonoz geçirir.

  Hastalar sıklıkla kafa atışıyla bir vuruşla hareket ederek, atımlı arterlere sahiptir.

  Bu Landofolfi sendromu - öğrencilerde pulsasyonlar yanı sıra Muller (damak ve uvula pulsasyonları) sendromu izlenebilir.

  Palpasyonda, aortik nabız yedinci interkostal alanda hissedilir, aort gürültüsü Durozier'in gürültüsü eşliğinde duyulur.

  Donanım teşhisi

  Enstrümental araştırma yöntemleri aşağıdaki prosedürleri içerir:

  Enstrümental muayenenin ana nüansları:

  • Sol ventrikül ve sol atriyumdaki bir artışı saptamak için bir elektrokardiyogram kullanılır.
  • Gürültüyü tespit etmek için fonograf gereklidir.
  • Aort yetmezliği, kapak yapısındaki değişiklikler ve anomalileri Echo ile tespit edilir.
  • Sol ventrikül hipertrofisi, kalbin düzensiz apeksi, akciğerlerin arterlerinde venöz kan tıkanıklığı röntgende görülebilir.
  • Aort kapakçığındaki kan akışının kalitesi aortografi ile gösterilir.
  • Regürjitasyonun derecesini değerlendirmek için, kalp boşluğunun sondajı kullanılır.

  Aort yetmezliğinin tedavisi

  Hafif bir bozukluğun tedavi edilmesi gerekli değildir, özel terapötik önlemlerin uygulanmasını gerektirmez, hastaların bir kardiyolog tarafından fiziksel efor ve yıllık muayeneyi azaltmaları önerilir.

  Orta derecede aort yetmezliği için ilaçlar:

  • ACE inhibitörleri;
  • diüretikler;
  • kalsiyum blokerleri;
  • anjiyotensin reseptörlerini bloke eden ilaçlar;
  • antibiyotikler.

  Ağır vakalarda, konservatif tedavinin etkisinin yokluğunda, cerrahi müdahale kullanılır. Endikasyonlara göre, hastalar aort ve aort kapak replasmanı geçirirler.

  Sol ventrikülün sol ventrikül hacminde 300 ml'ye varan artışlarda,% 50'den fazla bir reflü fraksiyonu ve yaklaşık 40 mm Hg'lik bir diyaliz basıncı olan kişilerde kötü postoperatif prognoz. Mad.

  Bu çok zor bir durumdur, bu tür sorunları olan hastalar için ameliyat önerilmez.

  Aort yetmezliği ile kaç kişi yaşıyor? Regürjitasyon derecesine bağlı olarak on yıl yaşayabilirler.

  Akut koroner yetmezliği olan hastalar tanıdan iki yıl sonra ölmektedir.

  Aort kapağı daralması

  Bu kusur altmış yıllık sınırı geçen her ikinci kişiyi etkiler.

  Aortun büzülmüş ağzı ve dokularının tahribatı kalbin büyüklüğünde ve sonuçta kalp yetmezliğinde bir değişikliğe yol açar.

  Stenoz doğuştan veya kazanılmış olabilir.

  Konjenital stenoz resmi:

  • kas büyümesi aort kapağına bindirir;
  • çift ​​veya tek kanatlı;
  • Valfin altında bir delik oluşur.

  Aort orifisinin konjenital daralması birkaç yıl boyunca semptom vermeyebilir, ancak çocuk geliştikçe klinik bulgular artar.

  Lekenin şiddete göre sınıflandırılması:

  • 1,6 metrekare kareye kadar ışık derecesi;
  • ortalama, 1 sq cm;
  • ağır - lümen zaten 1 cm.
  • göğüs bölgesinde, kalp bölgesinde ağrı;
  • nefes darlığı ve ağırlık hissi;
  • baş dönmesi ve bayılma;
  • şişme;
  • kronik yorgunluk;
  • gece, kalp öksürüğü;

  İlk muayenede, bir kardiyolog stenozu olan hastaları aşağıdaki şekillerde ayırır:

  • soluk cilt;
  • zayıf ve nadir nabız;
  • bayılma.

  Oskültasyon, aort kapak kapanma sesinin zayıf duyulması halinde tanısı doğrular ve sistolik sırasında aort kapağında kan akışının bir gürültüsü vardır.

  Tanıyı açıklığa kavuşturmak için, kardiyologlar sınav donanım yöntemlerini reçete eder:

  • göğüs röntgeni;
  • EKG;
  • kateter;
  • Özofagus ve transtorasik yoluyla ekokardiyografi;
  • Doppler sonografi.

  Defekt, kan basıncını ve kalp ritmini normalleştiren ilaçların yanı sıra dokularda ve kandaki oksijen ve kolesterol metabolizmasını iyileştiren ilaçlarla konservatif olarak hafif bir şekilde tedavi edilir.

  • Antiangiyotik ajanlar: sustak; nitrong.
  • Diüretik ilaçlar: furasemid; torasemid; britomar.
  • Antibakteriyel: vankomisin; bitsillin.

  Antibiyotikler, dişin rezeksiyonundan önce veya bademcik iltihabının tedavisi için reçete edilir ve bu da kalbe bir komplikasyon ve endokardite neden olabilir.

  Katılan hekim tarafından sağlanan ilaçları almak için tüm öneriler.

  İlaç tedavisinin etkisinin yokluğunda, cerrahi tedaviler kullanılır. Hastanın sağlığı, nefes darlığı, kalıcı zayıflık ve diğer şiddetli semptomlarla komplike olursa, aort kapaklarını restore etmek için cerrahi bir yöntem kullanılır.

  Mitral-aort kapak stenozu için cerrahi seçenekler:

  • balon aort valvoplastisi;
  • yapay bir valf montajı.

  Operasyon yetmiş yıldan eski hastalarda kontrendikedir.

  Geleneksel tedavi yöntemleri

  Aterosklerotik aort kapak hastalığını tedavi etmek için geleneksel yöntemler arasında fitoterapi ve damarları olumlu yönde etkileyen ürünlerin kullanımı bulunmaktadır.

  Bitkiler ve kardiyovasküler sistemi restore yardımcı ürünlerin bileşimi yararlı maddeler - biyoflavonoids içerir.

  Biyoflavonoidlerin hakim olduğu bitkisel ürünler:

  • şarap;
  • üzüm;
  • çam kabuğu;
  • sert kabuklu yemişler;
  • köpek gülü;
  • alıç;
  • karabuğday çiçekleri;
  • çayır yonca çiçekleri;
  • meadowsweet;
  • sert kabuklu yemişler;
  • deniz lahana

  Aterosklerozlu hastaların beslenmesinde taze soğan suyu, deniz lahana, sarımsak, yaban mersini, bektaşi, çilek, kuş üzümü, siyah chokeberry ile bal bulunur. Meyve suları özellikle ananas, pancar ve havuç yararlıdır.

  Kandaki kolesterolü düşürmek için nikotinik asit içeren alıç meyveleri kullanılması tavsiye edilir.

  Alıç meyvesinin bir kaynatması aşağıdaki gibi hazırlanır: bir çorba kaşığı ham madde bir bardak kaynar su ile dökülür ve daha sonra küçük bir ateşte on beş dakika pişirilir. Aç karnına içecek içmek gerekir.

  Kalbin işinin normalleştirilmesi için gerekli olan steroid glikozitler, bitki dioscorea Nippon içerir. Kökünden, ateroskleroz tedavisi için terapötik uygulamada kullanılan ilaç polysponin elde edilir.

  Kan damarları ile ilgili sorunlar için, anti-inflamatuar ve zarflama etkileri olan keten tohumu yağı kullanılması tavsiye edilir.

  Orijinal tarifler, gemileri güçlendirmek anlamına geliyor

  Sarımsak tentürü

  Tentür için, üç sarımsak, kabuğu soyup votka (yarım litre) dökün, kuru ve karanlık bir yerde üç hafta ısrar edin.

  Filtrelenmiş tentür, yirmi damla su, yemeklerden önce, günde üç kez alınır. Tedavi süresi iki aydır.

  Sarımsak, limon ve turp ile kereviz suyu

  Pişirmek için dört kilogram kereviz, kökleri ve yaprakları, birkaç tane soyulmuş sarımsak, yedi limon, üç yüz gram yaban turpu kökü alın.

  Bütün malzemeleri öğütüyoruz ve bir gün boyunca ılık bir yerde bırakıp, üç gün boyunca karanlık ve serin bir odaya koyuyoruz. Sıkılmış meyve suyu, günde üç kez aç karnına bir kaşıkla alınır.

  Bu tedavi gastrit ve mide ülseri olan hastalarda kontrendikedir.

  Havuç salatası

  Havuç ve greyfurt salatası mükemmel bir kolesterol sökücüdür, ezilmiş ceviz, balın iki çay kaşığı, birkaç kefir kaşığı salataya ekleyebilirsiniz.

  Kabak tedavisi

  Damarları temizlemek için çiğ bir kabak alırız, günde bir kez yirmi gram ile başlamanız gerekir, günde üç kez, tedricen, yüz elli gram kadar dozu artırın. Balkabağı hamuru iki ay sonra bir hafta ara verilir.

  Altın bıyıklı tentür

  Altın bıyık antioksidan kuersetin içerir. Tentür hazırlamak için, bitkinin otuz eklemleri almak ve yetmiş yüzde alkol (bir buçuk litre) ile doldurun. İki hafta ısrar et.

  Tedavi için, bir çay kaşığı tentürü bir çorba kaşığı bitkisel yağ ile karıştırın, hemen günde üç doz içmelisiniz.

  İlacın yiyeceğe götürülme aralığı en az iki saat olmalıdır. Altın bıyıklı tentürlü terapi, on gün sonra beş gün ara verilir.

  Potentilla beyazının kökünde tentür

  Tentür hazırlamak için, elli gram kuru kök almak gerekir, doğrayın ve iki bardak votka dökün, üç hafta ısrar ediyor.

  Filtreden, yirmi damla, sudan, öğünlerden yarım saat önce, günde üç kez olmaksızın aracı almak gereklidir. Tedavinin seyri bir ay sonra on günlük bir moladır.

  Sıvı bittikten sonra kaba bir bardak votka ekleyin ve elli damla su alın. Toplamda üç tedavi vardır.

  Halk şifacıları anti-aterosklerotik içeceği önermektedir:

  • Her tür kuru hammaddeden limon gramı ve tomurcuk sarısı 10 gram;
  • taze çilek, atkuyruğu, tutsan, coltsfoot, her biri 10 gram hammadde türü;
  • beyaz gül yaprakları, kekik, dereotu tohumları, 20 g;
  • Ana yemek ve kurutulmuş ekmek, 30 gr.

  Karışım çay olarak demlendirilir ve yemeklerden önce günde üç kez içilir.

  Ne yazık ki, şu anki ilaç aşamasında, aort anomalilerinin gelişmesini önlemenin bir yolu yoktur, çünkü önleyici bir önlem olarak, kardiyoloğu daha sık ziyaret etmek ve EKG yapmak tavsiye edilir.

  Tanımlanırsa, sağlık ve yaşam kalitesini korumak için, kardiyologlar şunları tavsiye eder:

  • Dişlerin durumunu izleyin.
  • Onları çıkardıktan sonra antibiyotik alın.
  • Öngörülemeyen durumlar için bir tıbbi kart taşıyın.
  • Gerekli ilaçları alın ve doktorun tüm önerilerine uyun.

  Katılan doktorun gerekli iletişim bilgileri ve telefon her zaman erişilebilir bir yerde tutulmalıdır.

  Aort kalp hastalığı nedir?

  Aort kalp hastalığı, bozulmuş aort kapak fonksiyonu ile karakterize patolojik bir durumdur. Konjenital (annelik hastanesinde teşhis edilir) ve edinilmiş türlere (yaşamın yetişkin döneminde kendini gösterir) ayırır.

  Valfin özellikleri

  Kalbimizde 4 kapak vardır: mitral (veya biküspid), triküspit, aortik ve pulmoner. ICD-10'a göre, yaprağın romatizmal olmayan lezyonları I35 kodudur.

  Valf, kalbin sol odası ve aort arasında yer alır. Harici olarak, kalp kapakçıkları lifli halkayı çevreleyen ceplerin görünüşüne sahiptir. Bu yapı nedeniyle, kanın etkisi altında gelişen yük, tüm duvarlara eşit olarak dağıtılmaktadır. Sol ventrikül kasılmasıyla açılır ve rahat olduğu zaman kapanır. Bu sayede, oksijen açısından zengin arteryel kan vücuda yayılır.

  Valf pasiftir. Bu, yapıda kas liflerinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır, yani, sözleşme yapma olanağı yoktur.

  Anatomik oluşumumuzun deliğinin lümeni, biküspid (mitral-aortik) adı verilen kapak çapından farklıdır. Ventriküler sistol ile kan basıncı belirgin şekilde yükselir ve bu nedenle valf ağır basınç altındadır ve aşınması da önemli ölçüde artar. Bu patolojik durumun temelidir.

  Aortik malformasyonların özü

  Bu patolojinin gelişim nedenleri iki gruba ayrılır. Birincisi, hamilelik sırasında annenin bulaşıcı hastalıklarından kaynaklanabilecek doğuştan gelenleri içerir. Uteroda veya bebeğin hayatının ilk günlerinde ortaya çıkabilir. Kalp kapaklarından birinin kusuru gelişir. Bu, yokluğu, deliklerin varlığı, boyutların oranını değiştirebilir.

  Aortik edinsel kalp defektleri genellikle enfeksiyöz hastalıklar (bademcik iltihabı, sepsis, pnömoni, sifiliz) ve otoimmün süreçler (romatizma, lupus eritematosus, dermatomiyozit) tarafından kışkırtır. Ancak, patolojik bir durumun gelişmesine katkıda bulunan daha az sıklıkta görülen başka hastalıklar da vardır. Bunlar hipertansiyon, ateroskleroz, kan damarlarında yaşa bağlı değişiklikler, duvar kalsinasyonu ve cerrahi operasyonları içerir.

  Birkaç kusur türü vardır: stenoz, yetersizlik ve kombine tip. Aort ağzının darlığı, aort ağzının keskin bir şekilde daralmasıyla ortaya çıkan, kapaktaki yapısal değişikliklerle karakterize patolojik bir durumdur. Bu, bu alanda gerginliğin artmasına ve kanın aort içine kardiyak çıkısındaki azalmaya yol açar.

  Eksiklik, sikatrisyel süreçlere maruz kalmanın veya fibröz halkada bir değişikliğin sonucu olarak ortaya çıkan valflerin kapanmasının ihlali olan patolojik bir durumdur. Kalp debisinde bir azalma, aorttan kanın ventrikül boşluğuna aktarılmasıyla karakterizedir, bu da taşmasına ve aşılmasına katkıda bulunur. Kombine aortik kalp hastalığı, stenozda bir değişiklik ve sol ventrikülün kapaklarının kapanmasının ihlali anlamına gelir.

  Hastalığın 5 aşamasını ayırt eden klinik bir sınıflama vardır. Bunlar şunları içerir:

  1. Aşamalı tam tazminat. Hasta, sporun yaşamın anlamı olduğunu ve her gün ılımlı fiziksel efor sarf etmesine rağmen şikayette bulunmaz, ancak dış muayenede kardiyovasküler sistemde hafif değişiklikler olur.
  2. Gizli kalp yetmezliği aşaması. Hastalar fiziksel eforu sınırlandırdığını söylüyor. Elektrokardiyografide, sol ventrikül hipertrofisinin akciğer bulguları, aort genişlemiş ve ayrıca kalp hacminin aşırı yüklenmesi de vardır.
  3. Alt telafi aşaması. Egzersiz sırasında, hastalar nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi belirtileri fark ederler. Elektrokardiyogramda - sol ventrikül hipertrofisi. Valflerin işaretli anatomik değişiklikleri. Hemodinamik de azalır.
  4. Dekompansasyon aşaması. Hafif yüklerde bile, nefes darlığı, astım atakları ortaya çıkar.
  5. Terminal aşaması. Kalp yetmezliği ilerliyor, tüm ana organlarda distrofi var.

  Bu sınıflandırmaya göre, insan vücudunun adaptif yeteneklerinin yanı sıra patolojik durumun derecesini de değerlendirebiliriz. Tanı koyarken, her doktor bunu kullanır.

  Aort defekti belirtileri

  Aort kapak hastalığının semptomları türe bağlıdır. Darlık olduğunda, hastalar, pulmoner ödem ile sonuçlanabilecek çarpıntı, aritmiler, kalp bölgesinde ağrı ve nefes darlığı şikayetleri gösterirler. Oskültasyonda, sistolik gürültünün aort ağzı üzerinden dinlenmesi not edilir. Yetersizlik durumunda, karotis danslarının karmaşık bir semptomu, kalp ağrısının, diyastolik basıncın azalmasının ve sistolik bir artışın bir kombinasyonunun belirtildiği görülür.

  Ortak belirtiler şunlardır:

  • yorgunluk;
  • baş ağrısı;
  • ani hareketlerle baş dönmesi;
  • yorgunluk;
  • kulak çınlaması;
  • bilinç kaybı;
  • alt ekstremitelerde ödem gelişimi;
  • büyük arterler alanında artan nabız;
  • kalp hızını arttır.

  Sempmatoloji çeşitlidir, bu yüzden çoğu zaman doğru bir tanı koymak için yeterli değildir. Bu bağlamda, doktorlar hastalara ek muayene yöntemlerine başvurmaktadır.

  tanılama

  Teşhis, dış tetkiklere dayanır (bu, propekutika tarafından yapılır) ve araçsal araştırma yöntemleridir. Muayenede, doktorlar dikkatlerini cilde, merkezi ve periferik arterlerin pulsasyonuna çevirmelidir. Apikal dürtü tanımının da tanısal önemi vardır (6-7 interkostal alanda yer değiştirir). Diyastolik üfürüm, birinci ve ikinci tonun zayıflaması, vasküler olayların varlığının (Traube'nin auscultatory tonu) hepsi aortik kalp hastalığıdır.

  Rutin klinik kan ve idrar testlerine ek olarak, birkaç başka enstrümantal teşhis yöntemi vardır:

  • elektrokardiyografi;
  • Fonokardiyografi;
  • ekokardiyografi;
  • X-ışını;
  • Doppler.

  Bu patolojik durumda, bir elektrokardiyogram sol ventrikül hipertrofisini gösterir. Bu, esas olarak artan voltajı nedeniyle vücudun telafi edici mekanizmalarından kaynaklanır. Radyografinin sonuçları, aortun genişlemesini, sol ventrikülün, kalbin eksenindeki değişikliklerin gelişmesine yol açtığını gösterir, apeksin sola kayması vardır. Patolojik kalp üfürümlerinin saptanması, fonokardiyografi yöntemi ile mümkündür. Ekokardiyografi, ventriküllerin büyüklüğünü, anatomik defektlerin varlığını belirler.

  tedavi

  Anamnez, çalışmanın sonuçlarının yorumlanması, uzman bir doktorun doğru yola devam etmesine, doğru tanı koymasına ve hastanın tıbbi ve cerrahi olarak ayrılan tedavisine devam etmesine yardımcı olacaktır. İlk tedavi türü sadece küçük değişiklikler durumunda kullanılır, bu da kalp kasına oksijen beslemesini geliştiren ilaçların reçete edilmesinden, aritmi belirtisini ortadan kaldırmasından ve ayrıca kan basıncını normalleştirmekten ibarettir.

  Bu bağlamda, ilaçlar, bu tür farmakolojik gruplar reçete edilir: antianjinal ilaçlar, diüretikler, antibiyotikler. Nitrolong, Sustac ve Trinitrolong, kalp ritminin normalleşmesine katkıda bulunan en uygun ilaçlar olarak kabul edilir. Onlar ağrıyı ortadan kaldırır, kan oksijen doygunluğunu artırarak anjinin gelişmesini engeller.

  Dolaşımdaki kanın hacminde bir artışla, bu rakamı önemli ölçüde azalttığı için diüretikler reçetelemek gelenekseldir. Bunlar "Lazik", "Torasemide", "Britomar". Antibiyotik tedavisi, enfeksiyöz gelişim nedenleri (bademcik iltihabı, piyelonefrit) ile kullanılır. Tedavide, penisilin kökenli antibiyotiklerin baskınlığı gözlenir: “Bicillin-1”, “Bicillin-2”, “Bicillin-3”, ve aynı zamanda glikopeptid grubunun ilacı - “Vankomisin”.

  Belli bir ilacın endikasyonu, dozu, nasıl bir araya getirileceği ve uygulama sıklığı, önerisi bir numaralı kural olan ilgili doktor tarafından yazılmalıdır. Hekimin dersi, her hastanın bir yöntemidir. Gerçekten de, dozajda küçük dalgalanmalar bile tedavi başarısızlığına veya hatta sağlığın bozulmasına yol açabilir.

  Vücudun alanı bir buçuk santimetreden daha az olduğunda, gelişmiş durumlarda kalp kasının cerrahi tedavisi kullanılır.

  Operasyon için birkaç seçenek vardır: balon valvüloplasti ve kapak implantasyonu. İlk tekniğin ana dezavantajı, olası yeniden daraltmadır. Komorbiditelerin (veya kontrendikasyonların) varlığında, operasyon gerçekleştirilmez.

  Kardiyovasküler sistemin kusurları tüm popülasyonun acil bir problemidir. Bu, kardiyak hastalıklar arasında meydana gelme sıklığı açısından ikinci patolojidir.

  Zamanında ilaç tedavisi veya ameliyat yapılması, yaşam kalitesini ve süresini önemli ölçüde artırır, birçok komplikasyonun gelişmesini azaltır.

  Pinterest