Kavernöz hemanjiyom

Hemanjiyom, damarların veya arterlerin (endotelyum) iç yüzeyindeki hücrelerden oluşan bir tümör olan kan damarlarının patolojik proliferasyonudur. Kavernöz hemanjiyom ab Bu, karın yapısının (mağara) varlığı ile karakterize edilen hastalık tiplerinden biridir. Trombüs boşlukların içinde oluşabilir.

WHO araştırma istatistiklerine göre, böyle bir hemanjiyom en nadirdir.

Hastalık genellikle baş veya boyunda lokalize olduğundan, belirgin sosyal uyumsuzluğa yol açar.

Hemanjiom genetik mutasyonun bir sonucudur ve bulaşıcı değildir! Doğmuş her beş çocuğun vasküler patolojisi vardır.

Gelişim nedenleri

Hastalığın doğası, fetal gelişim sırasında vasküler morfolojinin ihlalinde yatmaktadır. Dolaşım sisteminin yanlış bir yer imi vardır.

Başlangıç ​​noktası şu olabilir:

 • zor doğum;
 • çoklu gebelik;
 • doğum yaralanması;
 • prematürite;
 • intoksikasyon,
 • geç hamilelik;
 • eklampsi, plasenta ile ilgili sorunlar;
 • hamilelik sırasında hastalık;
 • hamile ekoloji sigara.

Bunun, kalıtsal bir hastalık olmadığı iyi bilinmektedir.

Tehlikeli kavernöz hemanjiyom ne olabilir?

Ciddi tehlike, mukoza zarlarında ve fizyolojik deliklerin yakınında bulunan eğitimdir:

 • ağız boşluğu;
 • gözler;
 • dış işitme kanalı;
 • anüs veya genital bölge.

Tümörün büyümesi organların işlevselliğini bozabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir - körlük veya sağırlık.

Bir başka tehlike ise, formasyon yüzeyinin hasar görmesi durumunda ağır kanama olmasıdır. Artmış travma bölgelerinde ortaya çıkarlar:

 • boyun ve omuzlar;
 • dekolte alanı;
 • Kadınlarda, göğsün etrafındaki alan, bir sütyen tarafından sıkıştırılır;
 • mide (kemerin travması).

Diyabetli yaşlı kişilerde, yaranın enfeksiyonu ve ülser oluşumu nedeniyle kavernöz hemanjiyoma zarar verir. Böyle bir diyabet komplikasyonunu tedavi etmek çok zordur.

Eğer tümör karaciğere yerleşmişse, rüptürü (kendiliğinden veya yaralanmanın bir sonucu olarak) iç kanamaya neden olur. Karaciğer birçok damardan oluşur ve kanarlarsa bu süreci durdurmak zordur. Yoğun kanamadan bir kişi ölür.

Hastalığın ilk belirtileri

Bir hemanjiyomla, bir kişi doğar veya hayatın ilk aylarında ortaya çıkar. Yaygın bir yerelleştirme sitesi kafa derisi. Kafa derisi altındaki yüz, kulakçıklar, boyun ve deri etkilenir. Daha az sıklıkla, sırt, karın, ellerde görünür.

Tümörün genişlemiş bir formda olduğunu düşünürsek, karışıklaşan patolojik damarları görürüz. Tümörün yapısı kavernözdür, cildin üstünden dışarı çıkıntı yapar, bu nedenle her zaman yüzeyde bir hasar riski vardır.

Hastalığın gelişim evreleri:

 1. Konjenital hemanjiyom veya oluşumu.
 2. Boyutta artış.
 3. Bodur büyüme
 4. Tümörün rezorpsiyonu.

Hastalığın en erken semptomları arasında, kökeni evdeki travma ile ilgili olmayan kırmızı lekeler ve lekeler, çizikler gibi deride görünüm yer alır. Hemanjiom artma eğilimi gösterir, yoğunluğu farklıdır.

Hastalığın olgun belirtileri

 1. Tümör cilt ve cilt altı dokusunun tüm katmanlarına büyür.
 2. Görünüşte, açık sınırlar olmaksızın yaygındır, geniş bir alanı kaplar. Yerel usually genellikle bir meyveyi anımsatan belirli bir form.
 3. Şişlik, koyu kırmızı veya bordodur, bazen damarların birikmesi nedeniyle mor bir renk alır.
 4. Her zamankinden daha uzun durur spontan kanama vardır. Bu daha sonraki nekroz, yara ve ülser oluşumu ile enfeksiyonu provoke eder.

Hemanjiyom ağrısızdır ve çok damarlıdır (dokular kan damarları ile doyurulur). Basıldığında, soluk olur, kan akışından dolayı hacim azalır. Daha sonra hızlı bir şekilde önceki formuna döner. Öksürme veya fiziksel egzersiz sırasında, aksine, kan doyması nedeniyle artar ve parlak bir şekilde renklenir.

Son derece nadiren böyle bir tümör iç organlarda görülebilir: karaciğer, dalak, böbrekler, beyin. Neoplazmalar asemptomatiktir. Karın boşluğu (ultrason) kapsamlı bir inceleme için endikasyon 3-6 parça veya daha fazla miktarda cilt hemanjiyomlarının varlığıdır.

Modern tedavi yöntemleri

Kavernöz hemanjiyom klinik olarak teşhis edilir, doktor semptomlara dayanarak bir tanı yapar.

Tedavi için mutlak endikasyonlar bu tür tehditlerdir:

 • iç kanama olasılığı;
 • işitme cihazında hasar;
 • göz hasarı;
 • sürekli travma.

Tümörün aktif olarak nasıl büyüdüğüne ve hangi risklerin yaratıldığına bağlı olarak tedaviye karar verilir ─ müdahaleye (ameliyat) agresif olup olmadığı yoksa hastaya terapötik yöntemlerle yardım edilebilir.

Hemanjiyom genişliğinde ve derin doku hasarı olduğunda büyük bir cerrahi girişim yapılır. Yavaş yavaş hasarlı deri çıkarıldı. Kural olarak, cerrahi diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılır. Geniş bir karaciğer tümörü varsa, organın etkilenen kısmı tümör ile birlikte çıkarılır.

Tümör kaldırma yöntemleri

 1. Lazer tahribatı - termal enerjinin etkisi altında damar duvarlarının (koagülasyon) bağlanması. Anormal damarlara akan kan durur, tümör yavaş yavaş kaybolur.
 2. Kriyoterapi - sıvı azot yardımı ile tümörün yüzeyinde uygulamalar yapar. Düşük sıcaklıkların etkisi altında, etkilenen cildin aseptik nekrozuna yol açan donma meydana gelir.
 3. Sklerozan - özel bir çözümün tümörüne giriş. Etkisi altında, kaplar lehim yapar, ölür ve bağ dokusu ile değiştirilir. Bu yöntem hemanjiyomun derin kutanöz lokasyonu için etkilidir ve ayrıca iç organların tümörlerini çıkarmak için de kullanılır. Yöntem her zaman patolojik büyümeyi tamamen ortadan kaldırmaz, ancak büyümeyi durdurur ve neoplazmın hacmini önemli ölçüde azaltır. Bu, kanama riskini azaltır.

Bazı durumlarda hormon tedavisi reçete edilir. Hormonlar kısa bir yoldan yutulur.

Hemanjiomanın tedavisinde etkili yöntemlerin kombinasyonu. Derin lezyonlar cerrahi olarak çıkarılır, sadece kılcal tabakanın değiştirildiği alanlar ─ lazer veya kriyodestrit yöntemi ile.

Göz bölgesinde skleroterapi kullanılır, çünkü bu alan için nitrojen veya lazer kullanılması tehlikelidir. Geniş lezyon tedavisi ile uzun ve aşamalı. Doğal cilt replasmanının gerçekleşmesi önemlidir. Tüm tümörü çıkarmak ve cildi nakledmek uygun değildir. Bu kalıcı, belirgin bir kozmetik kusuruna yol açacaktır.

Hemanjiyom kansere gidebilir mi?

Hemanjiom iyi huylu bir tümördür. Tıbbî uygulamada malign formda yeniden doğuş vakaları kaydedilmemiştir. Olguların ezici çoğunluğunda, tümör çocukluk dönemi başlarında kendi başına geçer ve geçer.

Davranışın temel taktiği müdahale etmemekte ve tümör büyümesinin dinamiklerini gözlemlemektedir. Tedavi, bir komplikasyon riski olduğunda başlar.

Kavernöz hemanjiyomun kendisi bir kişinin yaşamını tehdit etmemektedir, tehlike şu durumun ortaya çıkabileceği durumdur: kanama, organ disfonksiyonu, vb.

Çocuklarda ve yetişkinlerde vasküler hemanjiyomun nedenleri ve tedavisi

Kan damarlarının dokularından çıkan bir tümöre vasküler hemanjiyom denir. Bu formasyon kanserli bir karaktere sahip olmayan tümör süreçlerini ifade eder. Patoloji konjenital venöz anormalliklerden kaynaklanır. Yer konumu vasküler ağın varlığına herhangi bir konu olabilir. Tümör hızla büyüyor ve tekrar cerrahi olarak çıkarılabiliyor. Hem yetişkin hastalarda hem de çocuklarda bulunur.

Hemanjiyom, kanserli olmayan iyi huylu bir neoplazmdır. Tümör boyutları bir milimetre ile birkaç santimetre arasında değişir. Kontrolsüz büyüme, komşu dokularda ve organlarda patolojinin kendi kendine çoğalmasına yol açabilir. Çok tehlikeli kanamaların görünümü.

Provoke eden faktörler

Bilimde şu anda bu fenomenin nedenleri hakkında doğru bilgiler mevcut değildir. Bununla birlikte, tümör süreçlerinin ortaya çıkış mekanizmalarını açıklamaya çalışan önemli sayıda varsayım vardır. Mutasyon ve tümörlerin gelişimi arasında bir bağlantının olmadığını kanıtladı.

Erken gebelikte virüs veya enfeksiyon hemanjiyoya neden olabilir

Geleneksel olarak, hemanjiyomun nedeni hamileliğin ilk üç ayında gerçekleşti viral enfeksiyöz faktör olarak adlandırılır. Bu dönemde dolaşım sistemi oluşur, ancak virüslerin etkisiyle çeşitli hemanjiyomlar gelişir. Bu, bebeklerde ve küçük çocuklarda vasküler tümör oluşumunun sebebidir. Yetişkinlerde, bu tür bozukluklar travma ve trombojen oluşturan süreçlerin bir sonucu olarak aktive edilebilir.

Hemanjiomaların çeşitleri

 1. Cilt. Epidermisin yüzey tabakalarında bulunur. Benzer tümörler zararsız hemanjiyotik tiplere aittir, bu nedenle genellikle çıkarılmazlar. Bir göz küresi veya kulak kepçesi yakınında bulunan durumlar istisna olabilir. Kasık da elverişsiz bir yer. Bu durumlarda, kaldırma belirtilir, aksi takdirde bitişik organların disfonksiyon riski vardır.
 2. Kas-İskelet. Sırtta, kas dokularında, eklemlerde büyürler. Bu tür oluşumlar sonuçlarda daha şiddetlidir, ancak hemen çıkarılmasını gerektirmez. Genellikle operasyon ile ilgili karar, ancak çocukların iskelet oluşumu ile ilgili problemleri varsa yapılır.
 3. Parenkimal. Lokasyonun konumu testisler, mesane, karaciğer dokusu, böbreküstü bezleri, böbrekler, beyin veya pankreastır. Bu tür formasyonlar, intraorganik lezyonların veya kanamanın gelişmesi riskinden dolayı hemen çıkarılmasını gerektirir.

Hemanjiyom ayrıca morfolojik özelliklere göre histolojik yapıya göre de sınıflandırılabilir: basit (kılcal), kombine, venöz veya karışık.

Ayrıca hemanjiyomlar yaşlı ve çocuksu olabilir. İkinci tip bebeklerde, özellikle kızlarda, genellikle boyunda veya kulakta bulunabilir. Dışa doğru, yaklaşık 7-9 yıl içinde kendi kendine kaybolabilecek kırmızımsı bir noktaya benziyor. Senil (senil) hemanjiyomlar, mavimsi-kırmızı tüberküllerin görünüşüne sahiptirler, bu da benler için yanıltıcı olabilir.

Hemanjiyomlar nelerdir?

Damar tipine bağlı olarak hemanjiyomlar çeşitli tiplere ayrılır.

kılcal

Bu form çok yaygındır. Epitelin üst tabakalarındaki sığ derinlikte yer ile karakterizedir. Yapı, birlikte dokunmuş çok sayıda kılcal topluluğudur. Penetran çimlenme riski yüksektir. Bu tür oluşumlar esas olarak boyun ve baş üzerinde bulunur. Geniş alanlarda yayılabilirler, bunun sonucu olarak yetişkinlerde yetişkinlerde görünüm gelişir.

mağara gibi

Subkutan dokuda ortaya çıkan formasyon. Kılcal formdan farklı olarak, daha büyük damarlardan doğar. Damar koleksiyonundan oluşan mor şişkinliğe sahiptir. Sadece subkutan dokuda büyüyebilir, nadiren kasları ve iç organları etkiler. Çoğu zaman, böyle bir tümör kalça ve uyluklarda bulunabilir, yaygın veya sınırlı olabilir.

İlk tip hemanjiyomlar bulanık kenarlara sahiptir ya da çeşitli boyutlardaki formasyon kümeleri şeklinde geniş bir alana sahiptirler. Sınırlı tümör net bir kontura sahiptir ve diğer bölgelerden ayrılmıştır.

kombine

Bu deri altı tabakalarda bulunan bir çeşit kavernöz-kapiler karışımıdır. Böyle bir tümör yetişkinlerde daha yaygındır.

Racemosis (Dallanmış)

Oldukça nadir bir tür. Genellikle uzuvlarda ve başın tüylü kısmında bulunur. Kan damarlarının tırmanması veya iç içe geçmesinden oluşur. Uzmanlar genellikle bu oluşumu kavernöz hemanjiyom olarak düşünürler.

karışık

Bu tümör vasküler, sinir, lenfoid ve bağ dokuları tarafından oluşturulur. Klinik karakterizasyon baskın doku tipine dayanır.

Venöz (yaşlı dudakların şişmesi, venöz havuz)

Genellikle yaşlılarda bulunan erişkin hastalarda bulunan, yüzünde bulunur. Bilim adamları, neoplazm gelişiminin nedeninin UV radyasyonu olduğuna inanırlar. Bu küçük çaplı yumuşak koyu mor veya mavimsi bir papül. Alt dudakta bir kural olarak bulunur. Hiçbir rahatsızlık, kozmetik dışında, tümör teslim etmez.

Hemanjiyom belirtileri

Deri hemanjiyomu vücudun herhangi bir yerinde bulunabilir. Kural olarak, herhangi bir gölgenin hafif bir yükselme şekli vardır. Formasyonun infiltrasyonu meydana gelirse, dokulara yetersiz kan verilmesinden dolayı deride çeşitli patolojik değişiklikler görülür. Bu tüylülük, ülser, aşırı terleme ve mikro çatlaklar artmış olabilir.

Çevreleyen dokular hafifçe şişer, acı vardır. Sert doku, tümörün maligniteye dönüşmediğini düşündürmektedir. Yumuşak yapı yakın gelecekte hemanjiyom büyümesinin kanıtıdır.

Karaciğerin ve diğer iç organların hemanjiyomunu tanımlamak çok daha zordur. Onun görünümü uzun bir süre fark edilmeden kalır ve semptomlar olmadan gelişir. Kural olarak, karaciğer veya safra kesesi üzerinde eğitim sadece ultrason ve MRG ile tespit edilebilir. Genellikle yetişkin hastalarda, daha sık 35 yaşından itibaren kadınlarda görülür.

Karaciğer ek olarak, hemanjiyom böbrekleri, beyin, omurga etkileyebilir. Hastanın beynindeki lokalizasyon durumunda sık sık mide bulantısı, emilme, halsizlik, baş ağrısı görülür. Hamilelik sırasında karaciğer ve böbreklerin hemanjiyomları aktif olarak artmaktadır, doktor bu gerçeği dikkate almalıdır.

Terapötik terapi

Çocukların ve yetişkinlerin tedavisi, sadece eğitimin konumu ve özelliklerinde farklılık gösterebilen aynı prensibi içerir. Tedaviye gereksinim her zaman mevcut değildir, ancak sadece ciddi komplikasyon riskinin yüksek olduğu durumlarda geçerlidir. Kural olarak, hemanjiyomlar özellikle çocuklarda, bağımsız olarak elimine edilir.

Tedavi şu durumlarda reçete edilir:

 • tümör gözlerin yakınında yer alıyorsa ve görmeyi ters yönde etkiliyorsa;
 • ülserasyonlar ortaya çıktı;
 • tümör solunum sisteminde.

Tedavinin kendisi cerrahi ve konservatif olabilir. İkinci durumda, Propranolol veya Timolol, sitostatik ajanlar, kortikosteroidlere dayanan ilaç reçete edilir. Ayrıca, basınç bantları uygulanır. Bir operasyonel yöntemle tedavi, bir lazer, bir kriyo-yıkma yöntemi, skleroterapi ilaçlarının yanı sıra klasik bir cerrahi eksizyonun kullanımını içerir.

Çocuklarda hemanjiyom sıklıkla 7 yaşına kadar, hatta daha erken yaşlarda kendi kendine gider. Bu nedenle, büyük ihtimalle, doktor sizi bekleyen bir taktiyi seçmenizi tavsiye edecektir. Cerrahi tedavi sadece tümörün hızlı büyümesi durumunda reçete edilir.

Vasküler hemanjiyom: belirtiler, nedenleri, tedavi yöntemleri

Vasküler hemanjiyom, kan damarlarının dokularından büyüyen bir tümördür. Bu formasyon, onkolojik hasar ile ilgili olmayan bir tümör süreci olarak sınıflandırılır. Hastalığın tezahürünün nedeni genellikle konjenital venöz anormalliklerden oluşur.

Bu tür oluşumlar vasküler ağ tanımının farklı yerlerinde lokalize olabilir. Bu oluşumun bir özelliği hızlı büyümedir. Ameliyattan sonra patoloji yeniden ortaya çıkabilir. Patoloji, çeşitli yaşlardaki çocuklarda ve yetişkinlerde tespit edilebilir.

Modern bilim adamları bugüne kadar hastalığın gelişiminin gerçek nedenini belirleyemedi. Kan damarlarından tümör büyümesinin kolları henüz belirlenmemiştir.

Çoğunlukla, yenidoğan döneminde çocuklarda böyle bir oluşum tespit edilir. Bu durumda hemanjiyom, heyecan için belirgin bir neden olur.

Angio sınıflandırması

Öncelikle, anjiyomlar patolojik sürece dahil olan damar türlerine bağlı olarak iki büyük gruba ayrılabilir:

Tümörler olabilir:

“Vasküler kanser” terminolojisi yanlıştır, çünkü anjiyom, sarkom olarak sınıflandırılabilen yumuşak doku tümörüdür.

Hemanjiyomlar kılcal, arteryel, kavernöz ve venöz olabilir - her bir tür aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Görünüşte koyu bordo renginin cildinin tepelik bir bölgesidir.

yüzey

Günlük hayatta, insanlar en çok yüzeysel hemanjiyomların tezahürleriyle karşılaşırlar.

Bu makaledeki video, çeşitli patoloji türlerine sahip hastaları tanıtacaktır.

Uyarı! Tümörün benign doğası onu güvenli kılar, ancak görünüşlerini izleyen insanlar için, bu tür bir oluşum hemanjiyomun vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebileceği varsayılarak çok fazla kaygı olabilir.

Çoğunlukla, formasyon küçük çocuklarda veya yenidoğan döneminde tespit edilir.

Görünüşte, tümörler aşağıdaki lokalizasyona sahip küçük kırmızı noktalar olabilir:

 • bir göz;
 • kulaklar;
 • boyun bölgesi;
 • tüylü kafa derisi;
 • dudaklar.

Kız çocuklarındaki patolojinin, erkeklere göre 3-4 kat daha fazla olduğunu vurgulamak gerekir. Bu gerçek cinsel yatkınlığın varlığına işaret ediyor.

Ebeveynler, hatta küçük değişikliklere dikkat etmelidir. Çocuklar için özel bir tehlike, böyle bir eğitimin hızla büyümeye ve diğer, daha geniş alanlara yayılma eğiliminde olmasıdır.

Uyarı! Böyle bir patolojik sürece doku nekrozu, kanamanın eşlik ettiği ülserasyon ve enflamatuar süreçlerin yayılması eşlik edebilir.

Eksiksiz ağrısızlık ve zararsızlığa rağmen, bu tümör türü kendini ortadan kaldırmak için oldukça zor bir kozmetik kusur olarak gösterir.

Çocuklarda hemanjiyomun belirlenmesi karmaşık değildir. Patolojinin belirgin bir belirtisi, çevredeki dokular sıkıştığında eğitimde bir azalmadır. Kapak beyaz bir gölge alır.

Uygulanan yükün ortadan kaldırılmasından sonra formasyon kan ile doldurulur ve rengi tekrar sağlanır. Farklı bir özellik ağrılı belirtilerin yokluğudur.

Uyarı! Tıp cerrahi olmayan hemanjiyom eliminasyon vakalarını bilir, çünkü birçok ebeveyn ameliyatı kesin olarak reddeder.

Gerçekten de, eğitimin geliştikçe kendi kendini ortadan kaldırma olasılığı ve bebeğin gelişimi olasılığı vardır. Çocuk beş yaşına gelene kadar kendi kendine ortadan kaybolduğu durumlar vardır.

En iyi sonuçtan bıkmazsınız. Ameliyat ihtiyacı hekim tarafından belirlenir. Hemanjiyemin çocuğun günlük hayatta zorluklarla karşılaşmasına neden olduğu durumlarda eksizyon gerekli bir ölçektir.

Kıyafet ve cilde sürekli temas eden yerlerde bulunan formasyonların tedavisine özellikle dikkat edilmelidir:

Çoğunlukla, ebeveynler, yaşlandıkça formasyonun kaybolacağını ileri sürerek erken yaşlarda cerrahi müdahaleler yapmaktan çekinmektedirler. Sadece bir doktor, eleme olasılığına ilişkin tahmini bir tahmin verebilecek ve patolojinin sonucunu üstlenebilecektir.

Gerçek! Erken yaşlarda yapılan müdahaleler, derinin yüzeysel deformitelerinin yara izleri şeklinde ortaya çıkma olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Anjiyom, hemanjiyom: tipleri (venöz, kavernöz), semptomlar, tedavi

Anjiyom, kan veya lenfatik damarlara dayanan bir vasküler neoplazidir. (Bir hemanjiyom aslında bir eşanlamlı / alt türdür, kanla dolu bir anjiyomdur). Bu oluşumların çoğu yeni doğanlar da dahil olmak üzere doğuştan gelen bir malformasyon olarak çocuklar arasında bulunur. Bu arada, birçok yazar anjiyomu, gerçek tümör ve malformasyon arasında bir ara pozisyona verir, fakat büyümesi ve tekrarlama yeteneği, anjiyomu tümörlerin sayısından tamamen dışlamaz.

Anjiyomların gerçek prevalansını tespit etmek zordur, çünkü iç organlarda oluşan bu tür tümörler asemptomatik olabilir. Yüzeysel bir lokalizasyonla, doğum teşhisi kozmetik kusurdan kaynaklanmaz. Hastalar arasında, çocuklar% 80'e kadar çıkmaktadır. Tümör genellikle ciltte yüzeysel olarak bulunur, bu nedenle genellikle doğumda teşhis edilir. Yaşamın ilk yıllarında, çocuklarda derideki hemanjiyomlar genellikle gerilemektedir, ancak artmış büyüme vakaları vardır.

Genellikle vücudun üst kısmında bir vasküler tümör bulunur ve baş ve boyun bölgesinde vakaların yaklaşık% 80'i görülür. Bu lokalizasyon, özellikle tümör beyinde oluşmuşsa çok tehlikeli olabilir, bu nedenle, yeterli cerrahi bakımdan yapılması imkansızdır. Asemptomatik olmakla birlikte, iç organların ve beynin anjiyomları yıllarca fark edilmeden kalabilir ve tanı genellikle etkilenen organın işlev bozukluğu belirtileri veya intrakranyal bir oluşumun varlığı durumunda 30 yıl sonra yapılır.

Anjiyomların çeşitleri ve nedenleri

Hemanjiomanın nedenleri:

 • Embriyonik dönemin vasküler bileşikleri doğumdan sonra çalışmaya devam ettiğinde konjenital anomaliler;
 • Beynin edinilmiş anjiyomları durumunda travmatik beyin yaralanmaları.

Anjiyom tek veya çoklu olabilir (anjiomatoz). Son durumda, çoklu vasküler tümörlerin oluşumuna kalıtsal bir yatkınlık muhtemeldir.

kavernöz anjiyom - kavernoma

Tümörü oluşturan damarlara bağlı olarak:

 1. Arteriyel hemanjiyom;
 2. venöz;
 3. Kavernöz (kavernoma);
 4. kılcal;
 5. Karışık tip

Ayrı bir tip lenfatik damarlardan oluşan lenfanjiyomlardır. Genellikle yüzün dokularında bulunurlar, belirgin yerel ödem ve lenfatik drenaja yol açarlar. Retroperitoneal alanda, bağırsağın mezenterisinde, boyun ve kollarda büyük lenfanjiyomlar oluşabilir. Lenfatik drenajda zorluk, vücudun etkilenen bölgesinde ödem oluşturur.

Arteriyel anjiyom

Arteriyel anjiyom, duvarları iyi gelişmiş bir kas tabakasına sahip olan arter tipi damarlardan yapılır. Kapiler hemanjiyomlar küçük kılcal damarlardan oluşur ve daha sıklıkla deri ve mukoza zarları içinde büyür.

Venöz anjiyom

Venöz anjiyomların temeli, damarları andıran damarları geniş lümen ve nispeten ince bir duvarla terk eder. Dışsal olarak, neoplazi, bir bordo veya mavimsi renk düğümünü andırır.

Kavernoma - kavernöz anjiyom / hemanjiyom

deride kavernöz anjiyom / hemanjiyom örneği

Kavernöz anjiyom, kanla dolu çeşitli geniş vasküler boşluklardan yapılır. Genellikle, bu tip bir tümör deride oluşur ve basınç altında solma yumuşak, mavimsi, tepelik bir düğüme benziyor. Tümörde kan birikmesi nedeniyle, dokunulacak dokular çevreleyen dokudan daha sıcak olacaktır. Trombüs, bazen kalın, kalsifiye, vasküler kavitelerin (mağaralar) lümenlerinde tespit edilebilir ve tümöre eşit olmayan bir tutarlılık kazandırır.

Kavernöz hemanjiyom, iç organlarda, örneğin karaciğerinde yanlışlıkla tespit edilebilir. Böyle bir tümör genellikle endişeye neden olmaz ve başka bir patoloji için muayene sırasında tesadüfen saptanır. Vasküler boşlukların rüptürü riski varsa, sorunun oluşumu veya sklerozu hakkında soru sorulurken, küçük boyutlardaki anjiyomların stabil seyri ile kendimizi gözlemle sınırlayabiliriz.

Çeşitli lokalizasyondaki anjiyomların tezahürleri

Deride bulunan anjiyomlar genellikle dışsal bir kusurdan başka rahatsızlık vermez. Özellikle tümör yüze, boyuna, ellere yerleştiğinde, çoğu zaman doktora gitme sebebi olarak ortaya çıkan görünümdeki bir değişikliktir.

Cildin yüzeyel anjiyomu ülserleşebilir, zaman içinde kanar ve kan damarları pıhtılaştırabilir, daha sonra hasta ağrı hisseder. Tümördeki enflamasyona enfeksiyonun eklenmesi eşlik edebilir.

İç organların anjiyomu kendini göstermez veya işlevlerinin ihlaline neden olur. Tümörün kemik veya kaslarda lokalizasyonu ile birlikte ağrı, patolojik kırıklara eğilim görünebilir. Mukozal anjiyom kanamaya, burun, gastrointestinal kanamaya vb. Yol açabilir.

Omurilik anjiyomları, radiküler sendrom ve spinal sinir liflerinin sıkışmasına bağlı ağrı ile ortaya çıkar. Ağrı, intervertebral disklerin patolojisine benzer ve oldukça yoğundur. Eğer tümör omuriliğin kendisini sıkarsa, o zaman parezi ve felç mümkündür.

Beyin anjiyomlarının belirtileri

beynin çeşitli bölgelerinde anjiyom

Serebral hemisferlerin ve serebellumun hemanjiyomları özel dikkat gerektirir.Onlar uzun süre asemptomatik olabilir ve ya tesadüfen ya da daha önceden meydana gelmiş kanama ile tespit edilir. Derin yerleşimli anjiyomlar, beyin ciddi ihlallerine yol açabilir, bozulmuş kan akışının yanı sıra kafa içi basınç artışı, nöbetler nedeniyle "sinir dokusu soyulmasına" neden olabilir.

Frontal lobun vasküler tümörleri, optik sinirlerin sıkışması sırasında psişik ve davranış, nöbetler, görme bozukluğundaki değişiklikleri tetikleyebilir. Hastalar kontroldeki kontroller kaybolduğunda karakteristik bir "frontal psişe" oluşturur, eleştiri azalır, konuşma bozulur.

Beyincik yenilgisi bozuk koordinasyon, denge, yürüyüş, ince motor becerileri eşlik eder. Hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, hedefe yönelik hareket yapamama konusunda endişeli. Serebellumun sağ lobunun patolojisi konuşma bozukluklarına neden olabilir. Yakınlarda beyin sapı, en tehlikeli ve ulaşılması zor tümör alanlarından biridir. Bu alandaki hayati sinir merkezlerinin (damar-motor, solunum) hasar görmesi kalp durmasına ve solunumuna neden olabilir.

Parietal lobun vasküler tümörleri konvulsif sendromu, işitme kaybını, düşünmeyi, konuşmayı anlama ve yeniden üretme yeteneğini yitirir. Hassas küre acı çeker, hasta ağrı hissetmez, nesnelerin sıcaklığı, dokunma vs.

Beynin sağ veya sol yarıküresinin etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, tümör yoğun bir baş ağrısı, bulantı, kusma ve bazen konvulsif sendromun eşlik ettiği intrakraniyal basınçta bir artışa yol açar. Çoğu zaman, uzun süre kalıcı olmayan baş ağrısı, beynin vasküler neoplazmının tek belirtisidir.

Tanı ve tedavi

Yüzeysel yerleşimli anjiyomların tanısı zor değildir ve doktor muayene sırasında doğru tanıyı alacaktır.

Tanı resminde beyin anjiomu

İç organlar anjiyomlar Doppler, CT, MRI, radyoopak veya manyetik rezonans anjiyografi ile ultrason gerektirebilir zaman.

Anjiyom / hemanjiyomların tedavisi

Anjiyom için tedavi seçimi, büyüklüğü, yeri ve kan damarlarının rüptür riskine bağlıdır. Şu anda kullanılan ana yöntemler şunlardır:

 • Bir neoplazmın cerrahi olarak çıkarılması;
 • radyoterapi;
 • Tümör damarlarının embolizasyonu.

Tümörün küçük olduğu, büyüklüğünde artmadığı ve hastayı rahatsız etmediği durumlarda, hemoraji ile rüptür riskinin minimal olduğu durumlarda, doktor dinamik gözlem önerebilir. Genellikle, bekle ve gör taktikleri yüzeysel deri anjiyomları ile alınır. Çocuklarda, bu tümörler hayatın 3-4 yıl içinde kendilerini koruyabilirler, bu nedenle ortadan kalkmasını beklemek mantıklıdır, çünkü bu durum travmatik hale gelebilir ve bir skar oluşumuna yol açabilir.

anjiyomların farklı seyrinin bir örneği: UP, tümör yavaş yavaş ortadan kaybolur, anjiyomun büyümesi değişken bir tehlike taşır.

Anjiyomların çıkarılması için endikasyonlar şunları düşünür:

 1. Yüksek kanama riski olan büyük bir tümör.
 2. Baş ve boyundaki neoplazi.
 3. Geçmişte bir tümörden ülserasyon veya kanama.
 4. Lezyonun genişliği ve etkilenen organların işlev bozukluğu.

Yüzeyel hemanjiyomlar için, elektrokoagülasyon, lazer çıkarma, kriyo-stimülasyon gibi nazik yöntemler kullanmak mümkündür. Bir elektrik akımı, sıvı nitrojen veya bir lazer kullanarak tümörün çıkarılması iyi bir kozmetik etkiye sahiptir, bu yüzden deri tümörleri için kullanılabilir. Bununla birlikte, geniş bir anjiyom alanıyla, sikatrisyel değişiklik riski nedeniyle radyasyona başvurmak daha iyidir ve bazen prednizolonun reçete edilmesi pozitif bir etkiye sahiptir.

Derin yerleşimli tümörler için skleroterapi kullanılır. Yöntem, skleroz ve tümör oluşturan kan damarlarının lümeninin aşırı çoğalmasına neden olan bir maddenin sokulmasına dayanır. Bu amaçla genellikle% 70 etil alkol kullanılır ve eğer damarlara girerse, lokal iltihap ve skar gelişir. Kaplar işlevini durdurur ve anjiyom kaybolur.

Lokal tümör çıkarılması yöntemleri ağrılı olabilir ve maruz kalma alanını iyileştirmek için belirli bir süre gerektirir, bu nedenle prosedür sırasında anestezi yapılmalıdır. Küçük çocukları tedavi ederken bu gerçeği dikkate almak özellikle önemlidir.

hemanjiyom çıkarılması (her zaman haklı değildir)

Cerrahi tedavi, bir neoplazmanın tam eksizyonu, tümörü oluşturan damarların parlaması, kanı tümöre taşıyan damarın bağlanmasıdır. Cerrahi tedavi tamamen iyileşme ile sonuçlanır, ancak tüm anjiyomlara, iç organlarda veya beyindeki yeri nedeniyle cerrahın neşteri tarafından erişilemez.

Endovasküler embolizasyon, bir maddenin tümöre girdiği ve vasküler tıkanıklığa neden olduğu bir kateter kullanılarak gerçekleştirilir. Yöntem her zaman radikal değildir, bu yüzden ameliyat veya radyasyon ile birleştirilmiştir.

Hemanjiyomların beta-blokerler grubundaki ilaçlarla konservatif tedavisinin olasılığı hakkında bilgi vardır. Bu ilaçlar genellikle aritmiler ve kalp yetmezliği için reçete edilir, ancak düşük dozları hemanjiyomun gerilemesine yol açabilir. Ne yazık ki, hemanjiyomların konservatif tedavisinin planları, Sovyet sonrası mekânın birçok ülkesinde gelişmemiştir, bu yüzden tüm uzmanlar bunu gerçekleştirmeyi değil, bir ilacı ve dozunu seçerken, kişisel deneyim ve sezgiye dayanır. Çocuklarda hemanjiyomların ilaç tedavisi durumunda mükemmel etki gösteren olgularda, özellikle vücudun açık alanlarında bulunanlar, bir tümörün çıkarılmasıyla bir skar oluşumuna neden olabileceği anlatılmaktadır.

Beyin Anjiyom Tedavisi

Beyin anjiyomunun tedavisi özel bir ilgiyi hak etmektedir, çünkü açık ameliyatlardan kaynaklanan risk oldukça yüksektir. Tümör damarları ve kanama rüptürüne ek olarak, operasyon sırasında sinir dokusuna zarar verme olasılığı vardır. Çoğu zaman tümör o kadar derinden yerleşir ki, erişilememesi nedeniyle operasyon mümkün değildir.

Anjiomalar tehlikeli komplikasyon riski olmadan cerrahi olarak çıkarılabiliyorsa, beyin cerrahı operasyonu gerçekleştirecektir. Diğer durumlarda, minimal invaziv teknikler ve radyasyon kullanılır.

Tümör damarlarının embolizasyonu, derin yerleşimli küçük beyin anjiyomlarında gerçekleştirilebilir. Sklerozan madde kateter boyunca enjekte edilir ve tümör damarlarının obliterasyonuna (aşırı büyümesine) neden olur. Böyle bir operasyonla, tüm damarların kapalı olamayacağı muhtemeldir, bu nedenle tümör tamamen ortadan kalkmayacaktır. Neoplazmın yeniden büyümesini önlemek için, yöntem cerrahi veya radyoterapi ile desteklenir.

anjiyomun kateter embolizasyonu veya beyindeki arteriyovenöz malformasyon

Radyocerrahi Angioma Beyin

Radyocerrahi (gama bıçağı veya siber bıçak), merkezi sistemin tümörlerini tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılan çok umut verici bir yöntem olarak kabul edilir. Bir radyasyon ışını ile bir neoplazmın ışınlanması, anjiyomu oluşturan damarların sklerozuna neden olur. Çevreleyen dokular etkilenmez, bu özellikle tümör intrakranyal olduğunda önemlidir.

Radyocerrahinin dezavantajı, birkaç aydan bir yıla kadar sürebilen neoplazmın kademeli olarak ortadan kalkmasıdır. Yavaş yavaş gerileyen ve hastaya endişe vermeyen diğer tümörlerden farklı olarak, anjiyom kan damarlarının ve kanamanın tam iyileşme için yırtılma yeteneğini korur. Bu bağlamda, radyasyon tedavisi, tümörün küçük boyutları için veya derinlemesine durumda, radyasyon tek tedavi yöntemi haline geldiğinde reçete edilir.

Bazı hastalar için, tümör damarlarının eksik kapanması durumunda, tekrarlanan bir ışınlama prosedürü reçete edilir ve daha sonra verimlilik% 95 veya daha fazla ulaşır.

Siber bıçak ve gamma bıçağı, hastanın bilmesi için yararlı olduğu bazı farklılıklar gösterir. Böylelikle, bir siber-bıçak, bir radyasyon ışını bir tümöre yönlendirildiğinde mutlak invaziv olmayan bir etki anlamına gelir ve cihazın kendisi, hastanın vücudunun pozisyonuna ayarlanırken, hala uzanmaya gerek yoktur. Gama bıçağının etkisi radyasyon kaynağını hareket ettirmez, bu nedenle ışınlanmış alan uzaya sabitlenir ve stereotaktik çerçeve özel iğnelerle kafasına bağlanır. Prosedür ağrılı olabilir, bu yüzden hastaya kafa derisi lokal anestezi verilir.

Bir anjiyomdan kanama tamamlandığında, teknik olarak mümkün ise, beyin kan pıhtılarını boşaltmak için bir operasyon gerçekleştirilir ve daha ileri tedavi nörolojik bozuklukları ortadan kaldırmayı hedefler.

Anjiyomun acil tedavisi rüptürünü ve tehlikeli komplikasyonları önler. İnternette beyin anjiyomlarının cerrahi tedavisi hakkında duyulan korkunç hikayeleri duyan ya da okuyan pek çok hasta operasyondan sonra daimi olarak sakat kalmaktan korkuyor, dolayısıyla tedaviyi erteliyor ya da tamamen reddediyorlar. Bu, herhangi bir anda rüptür ve kanama meydana gelebileceği için yapılmamalı ve bir tümörün varlığından ötürü deneyimler ve stres aşırı duygular doğurur, tansiyon yükselir, bu an sadece daha da yaklaşabilir. Beynin anjiyom tanısı varsa, deneyimli bir uzmana güvenmeniz ve önerilen tedaviyi almanız gerekir, o zaman hastalık iyileşir ve sağlık ve yaşamı tehdit etmez.

Vasküler tümörler: hemanjiyom, anjiyom, lenfanjiyom - işaretler, tanı, tedavi

Oldukça korkutucu bir isim olmasına rağmen, çoğu bu patolojiye aşinadır. Günlük yaşamda bazen "köstebek" veya "doğum lekesi" olarak adlandırılan olgu, bazı durumlarda deri damarlarından oluşan bir tümörden başka bir şey değildir.

Patogenez, bunun dış ve klinik belirtileri çoğu durumda benign tümörler çok çeşitli olabilir. Deriye ek olarak, beyindeki iç organlarda da oluşabilir. Bu patoloji genel adı olan anjiyomu almıştır, ki bu da patolojik sürece dahil olan damarlara, semptomlara, gelişimsel dinamiğe ve insan sağlığına yönelik tehlike derecesine bağlı olarak birçok tür ve alt tür olarak sınıflandırılmaktadır.

Modern tıbbın bile kesin bir cevap verememesi, hemanjiyomun nedeni, damarlardaki tümör büyümesini tetikleyen mekanizma henüz tam olarak çalışılmamıştır. Çoğunlukla, yeni doğmuş bir bebeğin vücudunda bu tür oluşumlar bulunduğunda, ebeveynlere ciddi kaygılara yol açan doğuştan bir kusurdur.

Anjiyomların çeşitleri

Tüm anjiyomlar, her şeyden önce, patolojik sürece dahil olan damarlara bağlı olarak iki büyük gruba ayrılır: hemanjiyomlar ve lenfanjiyomlar. Ayrıca, bu tümörler benign veya malign olabilirler. "Vasküler kanser" terimi doğru değildir, çünkü "kanser" kelimesi epitelyumdan tümörlere başvurmak için kullanılır, ancak bu durumda sarkomlar (yumuşak doku tümörleri) hakkında daha fazladır.

Hemanjiyom - Bu terim ile kan damarlarından gelişen bir tümör kastedilmektedir. Sırasıyla, hemanjiyomlar kılcal, arteriyel, kavernöz veya venöz olabilir.

Kılcal hemanjiyom

Kapiller hemanjiyom, en sık görülen patolojidir ve kaydedilen vakaların büyük çoğunluğunda% 90'ın üzerindedir. Lokalizasyonun ana yeri, iç organların mukoza zarında görünümü olmasına rağmen, vücudun üst kısmındaki dış deridedir. Tümörün bu formu küçük kılcal damarlardan yapılır.

yüzeysel kılcal (SOL) ve geniş çaplı (kavernöz) (SAĞ) hemanjiyom

Arter ve venöz hemanjiyomlar

Tümör arteriyel tip damarlardan yapılmışsa veya damarlara benziyorsa, arteriyel veya venöz anjiyom tanısı konur. Arter bileşeni devam ederse, etkilenen bölge belirgin bir kırmızı renge sahiptir. Venöz tipte damarların patolojik gelişimi ile tümör mavileşir.

Arteriyel veya venöz hemanjiyomlar kılcal ve kavernöz olmaktan daha az yaygındır, fakat dağılımlarında oldukça yaygın olabilir ve dokularda derinleşebilir.

Kavernöz hemanjiyom

Bu nadir tümör tipi, geniş bir lümenli, çeşitli ince çeperli damarlardan inşa edilmiş olup, içinde kan pıhtılarının bulunabileceği boşluklar (oyuklar) meydana gelmektedir. Kavernöz hemanjiyom deride ve ayrıca gastrointestinal sistemin organlarında lokalizedir. Yapısında kanla dolu boşluklar içeren mağara süngerimsi bir oluşumdur. Dıştan kırmızımsı-mavimsi bir renk tonunun cildin tepelik bir alanı olarak tezahür etti.

Bunlara ek olarak, mikroskopik yapılarına ve bunları oluşturan damarların yapısına bağlı olarak, birçok başka tür ve alt tür hemanjiyom vardır.

chylangioma

Lenfanjiyom biraz farklıdır - bu lenfatik sistemin damarlarından büyüyen bir tümörün adıdır. İzole edilmiş formda, basit sınırlı, kavernöz veya ilerici. Sınırlı form genellikle çocuklarda bulunur, ekstremitelerin (kalça, kalça) derisinde gelişir. Kavernöz türler doğum kusuru olarak ortaya çıkar. Progresif lenfanjiyom, erişkinlerin karakteristiğidir, erkeklerden daha sıktır ve daha az sıklıkla gövde üzerinde, ekstremitelerde yavaş büyüyen pembe bir tümördür.

Mizahın küçük bir "dozu". "Movsesian hemanjiyom" un korkunç semptomlarını ve korkunç sonuçlarını duyuyorsanız, bu sadece gülmenin bir sebebidir. Böyle bir ismi olan hastalık, popüler televizyon dizisi “Interns” ile televizyon ekranından gelen tipik modern bir sahte.

Yüzeyel hemanjiyomlar

Çoğu zaman günlük hayatta, insanlar yüzeyel hemanjiyomlarla karşı karşıyadır. Kötü huylu olmasa bile, bu tür bir tümör özellikle görünüşlerini yakından izleyenler için çok fazla sorun çıkarır.

Sıklıkla, böyle bir hemanjiyom doğuştan ya da hayatın en erken döneminde yenidoğanlarda görülür. Dışa doğru, bu gözler, kulaklar, üst dudak yakınındaki yüzünde bulunan, kırmızı, ağrısız küçük lekelerdir. Daha nadiren, boyunda, kafa derisinde, kollarda veya sırtta görülür. Hemanjiyomlar kızlarda anlamlı olarak daha sık (3-4 kez) görülür.

Ebeveynlerin doğrudan sorumluluğu en küçük neoplazmların bile varlığına özel dikkat göstermektir. Bu patolojinin özel bir kurnazlığı, çok geniş alanlara yayılan, çok hızlı bir şekilde büyümeye eğilimli olmasıdır. Bu sürece cilt nekrozu, kanama ile ülserasyon ve yaralarda inflamatuar süreçlerin daha da geliştirilmesi eşlik edebilir. Tam bir ağrısızlık ve hemanjiyomun zararsızlığı durumunda bile, görünüşte ciddi bir kozmetik kusura yol açabilir, bu da gelecekte ortadan kaldırılması çok zor olacaktır.

yüzünde hemanjiyom ve yenidoğanın mide

Çocuklarda hemanjiyomların tanısı özellikle zor değildir. Karakteristik özellikler, soluk bir gölgenin elde edilmesiyle baskı altındaki azalmasıdır. Yükü kaldırdıktan sonra hemanjiyom eski halini alır ve tekrar kanla doldurulur, bir süre daha yoğun bir şekilde renklenir. Bu sürece herhangi bir ağrı sendromu eşlik etmez ve çocukta kaygıya neden olmaz.

Hemanjiyomun dokunmaya gerek olmadığı, kendi kendine geçebileceğine inanılmaktadır. Gerçekten de, tıbbi uygulama, 5-7 yaşlarında bu tümörlerin çoğunun gerilediğini ve yok olduğunu ve neredeyse hiç iz bırakmadığını söylemektedir. Bununla birlikte, bekleme taktikleri veya hemanjiyom tedavisi ile ilgili karar, klinik tabloya ve patolojinin gelişim dinamiğine uygun olarak doktor tarafından yapılmalıdır.

Her durumda, yemek yeme, nefes alma, yeni doğmuş bir bebeği duyma (dudak, burun, kulaklar) için gerçek bir engel oluşturan tümörler zorunlu tedavi gerektirir. Çocuğun göz kapaklarında lokalize olan hemanjiyomlar çıkarılmaya tabidir - aksi takdirde görme gelişimi ile ilgili sorunlar dışlanmaz. Bunlar, sürekli sürtünmeye maruz kaldıkları yer olan tehlikeli tümörlerdir - genital bölgede, boyunda veya başın arkasında, sırtta.

Çoğunlukla ebeveynler çocuk gelişiminin en erken döneminde cerrahiye şiddetle karşı çıkarlar. Bununla birlikte, tümörün sağlıklı dokuya eksizyonu için ameliyattan korkmaya gerek yoktur - mevcut anesteziyoloji seviyesi bu prosedürü bebek için tamamen güvenli ve ağrısız hale getirir ve erken rezeksiyon gelecekte herhangi bir kozmetik kusurun bulunma olasılığını önemli ölçüde artırır.

Yıldız hemanjiyomu (örümcek nevüs)

Yüzeysel vasküler tümörlerin çeşitlerinden biri, stellat hemanjiyomudur (bazen "arachnid nevus" olarak adlandırılır). En sık 5 yaşın üzerindeki çocuklarda veya hamilelik sırasında kadınlarda görülür. Bu, iyi bakılan damarların her yönden, bazen de dikkat çekici bir kan damlasının olduğu, parlak kırmızı bir katı oluşumdur.

"Şarap lekeleri" (yangın nevüsü)

Genellikle yüz, baş, boyunda yer alan büyük boyutlardaki “şarap lekeleri” veya “alevli nevüs” denilen sözler, ebeveynlere daha fazla ilgi gösterir. Bu vasküler tümörler, deri yüzeyinin tamamen üstüne çıkmaz, kırmızı veya mavimsi bir renge, düzensiz formlara sahiptir. Böyle bir hemanjiyomun şekil bozukluğu etkisi olduğu gerçeğinin yanı sıra, kesinlikle cerrahi tedaviye uygun değildir.

Kiraz anjiyomları

30 yıllık işareti aşmış kişiler için, tekli veya çoklu kiraz anjiyomlarının görünümü yaygındır. Bu yuvarlak konveks neoplazmların çapı 1 ila 5 milimetre arasında olabilir. Gelişmelerinin başlangıcında, kırmızı vişne rengi alırlar, sonra da neredeyse bordo renk tonuna karar verirler. Sayıları çok önemli ve onlarca ve hatta yüzlerce olabilir. Bu anjiyomlar malign değildir, fakat “patlayıcı” kitle görünümü onkoloğa danışmak için bir sebep olabilir.

Yenilebilir anjiyom türleri: şarap lekeleri (solda) ve kiraz hemanjiyomu (sağda)

Kombine Anjiyomlar

Çoğu durumda yüzeysel kapiler hemanjiyomlar psiko-duygusal durumu etkiliyorsa (ilerlemedikleri zaman, inflamasyon veya ağrı eşlik etmediklerinde ve malign vasküler tümör gelişiminin semptomları olmadığında), deri altı dokularda ve iç organlarda gelişen tümörler çoğu kez rahatsızlığa neden olurlar. Organların veya vücut sistemlerinin işlev bozukluğuna yol açar.

Kavernöz hemanjiyom

Kavernöz hemanjiyomlar, cilt yüzeyinin üzerinde belirgin bir şekilde yükselen kırmızı veya koyu kırmızı bir leke ile görsel olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu sadece onların dışsal tezahürüdür - lezyonun ana alanı, deri kasının altında yer alan, geniş bir süngerimsi neoplazmı temsil eden deri altına yerleştirilmiştir. Ana tehlike, yaralanmalara karşı yüksek hassasiyet, sekonder dış enfeksiyonla birlikte kanamanın kendiliğinden açılmasıdır. Büyük anjiyomlar için, lokalizasyon alanında normal kan akışının bozulmasına sağlıklı komşu dokuların anormal gelişimi eşlik edebilir (hipertrofık ​​proliferasyon).

fotoğraf: kavernöz hemanjiyom

Pineal hemanjiyom

Pineal hemanjiom da çeşitli kavernözdür ve karakteristik bir dış doku ile küçük, farklı şekil ve boyutta koyu kırmızı renkli oluşumların ortaya çıkmasıyla kendini gösterir. Çoğu zaman yüzünde (dudak, alın, kulak kepçeleri, göz kapakları, burun) oluşur, bazen çok fazla psikolojik rahatsızlık verir.

Venöz hemanjiyom

Venöz hemanjiyomlar, deri yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan mavimsi veya kahverengimsi bir gölgenin şişmiş bir neoplazması görünümündedir. Çoğu zaman, yetişkinlerde uzuvlarda, varisli damarların karakteristiklerinde bulunurlar. Bu zayıf venöz venöz kanla dolu birbirine bağlı kalın duvarlı damarların tüm patolojik bir kompleksi. Çoğu zaman bu damarlarda kan pıhtılarının varlığını tespit etmek mümkündür. Böyle bir anjiyom, bir kural olarak, büyük damarları etkilemez ve kaslarda ya da yumuşak dokularda derinlerde bulunur. Bu tür kombine tümörlerin tehlikeli bir özelliği, etkilenen bölgeyi genişletme ve dallanmış anjiyomun birbirine bağlı bir bütünleşme ağına dönüşme yetenekleridir.

Video: çocuklarda hemanjiyom

Yüzeysel vasküler tümörlerin tedavisi

Cildin iyi huylu vasküler neoplazmları veya yüzeysel lokalizasyonun teşhisi, kural olarak zor bir görev değildir - semptomları iyi çalışılmış ve oldukça karakteristiktir. Her durumda, tümörün tam tipini belirlemek ve malign büyümeyi dışlamak için uzak bir tümörün histolojik muayenesi gerçekleştirilir.

Hastaya gerçek bir tehdit oluşturmayan vasküler tümörlerin tedavisi her zaman yapılmaz. Bununla birlikte, cerrahinin kaçınılmaz hale geldiği bazı belirtiler vardır:

 • Anjiyom sık kanama, kavite ülseri için bir yatkınlığa sahiptir.
 • Tümör hızla büyür, dokunun büyüklüğünde veya derinliğinde artmaktadır.
 • Anjiyomlar normal kıyafet veya ayakkabı giymeye müdahale eder.
 • Tümörlerin ortaya çıkması ve gelişmesi, organların fonksiyonel yeteneklerinin azalmasına veya kaybına yol açmakta, bir kişinin fiziksel aktivitesine müdahale etmektedir.

çeşitli tümör progresyon vakaları: yukarıdaki fotoğrafta, hemanjiyom yavaş yavaş çözüldü; daha düşük durumda durum tam tersidir - hemanjiyoma korunur ve çocukta rahatsızlık verir.

Modern tıp pratiğinde, yüzeysel vasküler tümörlerin tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Ana odakları anjiyomların gelişimini durdurmak, bölgeye normal kan akışını düzeltmek ve hastalıklı doku parçasını çıkarmaktır.

 1. Lazer cerrahisi anjiyomla mücadelede modern bir yoldur. Etkilenen doku, sağlıklılığın bütünlüğünden ödün vermeden katmanlarda çıkarılır. Yöntem çok etkili ve neredeyse kansız.
 2. Küçük tümörler (kiraz hemanjiyomunun tipi) elektrokoagülasyon kullanılarak radikal olarak uzaklaştırılabilir - etkilenen dokunun elektrik akımı ile koterizasyonu. Metot, biraz ağrılı olmasına rağmen, mükemmel bir verimlilikle, bir lazerle oldukça karşılaştırılabilir şekilde ayırt edilir.
 3. Kriyoterapi - etkilenen dokunun sıvı azot veya karbondioksit ile derin dondurulmasıyla tümörlerin tedavisi. Bu teknik, pediatrik cerrahi uygulamada oldukça uygulanabilir - çocuklar tarafından kolayca tolere edilir ve iyi sonuçlar verir.
 4. Cildin ulaşılması zor bölgelerinde bulunan veya geniş alanlara ve dağılım derinliğine sahip olan anjiyomların tedavisi için, şok tek nokta doz radyasyon kullanılarak radyasyon tedavisi uygulanır.
 5. Onkologlar ve vasküler tümörlerin kimyasal skleroterapi, dokulara (çoğunlukla etil alkol) enjeksiyon yoluyla özel maddelerin katılmasıyla ilişkili kalır. Günümüzde bu teknik, ağrısından ve uzun süreli tedavi ihtiyacından dolayı daha az ve daha az kullanılmaktadır.

Hemanjiomanın cerrahi olarak çıkarılması

Video: anjiyomların tedavisinde doktor

Vasküler tümörlerin kontrolü için popülasyonlar ve halk ilaçları, lokal veya dahili dekompresyonlardan ve tıbbi bitkilerin (aloe, kırlangıçotu, ceviz) infüzyonlarından en radikal olana kadar, küçük anjiyomların kan kaynağını kesmek için bir iplik ile çekilmesi gibi, popülasyonda kullanımdadır. Doktorlar uyar: Onkoloji sağlığınızı deneyebileceğiniz bir alan değildir. Herhangi bir popüler tıbbi tariflerin kullanılması bir uzmanla birlikte zorunlu olarak kabul edilmelidir. Hemanjiyomların kendiliğinden çıkarılması, her ne şekilde olursa olsun, son derece tehlikelidir!

Beyin hemanjiyomu

Eğer vakaların büyük çoğunluğunda, yüzey anjiyomları vücudun normal işleyişine ve bir kişinin yaşamına doğrudan bir tehdit oluşturmazsa, bu iç organların vasküler tümörleri ve özellikle beynin hemanjiyomları hakkında söylenemez.

Vücudun başka bir bölümünde herhangi bir sonuca yol açmayacak küçük, iyi huylu bir tümör bile, normal işleyişlerini bozarak, beyin bölgeleri üzerinde baskı etkisine sahiptir. Bu son derece tehlikeli hastalıkların ana nedenleri, yüklenen kalıtım veya kafa yaralanmalarıdır.

Bu patolojiye bir dizi semptom eşlik edebilir:

 1. Bir kişi, bilinmeyen köken, değişen yoğunluk ve süredeki baş ağrılarını taciz etmeye başlayabilir.
 2. Baş dönmesi, kusma, sürekli tinnitus eşliğinde bulantı, görsel algı ortaya çıkabilir.
 3. Koku ve tat bozukluğu not edilir, hareketlerin koordinasyonu ile ilgili problemler, konuşmanın anlaşılabilirliği mümkündür.
 4. Serebral damarların bir tümörü ve pia mater ekstremitelerin konvülsiyonlarına ve epileptik nöbetlere yol açabilir.
 5. Şiddetli anjiyom formları, bir düşünce bozukluğu, insan entelektüel yeteneklerinde bir azalmayı beraberinde getirir.

Ek olarak, tümör alanında, sıklıkla geniş kanamalara yol açan arteriyel ve venöz anevrizmaların oluşma olasılığı yüksektir.

Diğer vasküler tümörler gibi, beyin anjiyomu da regresif eğilimlere sahip olabilir ve zamanla çözülebilir, ancak bu her zaman gerçekleşmez. Belirtilen semptomların ortaya çıkmasıyla birlikte geniş lezyonlardan kaçınmak için, önemsiz tezahüründe bile, bir bilgisayar tomografisi veya MR görüntülemesi için bir doktora başvurmak gerekir.

Anjiyomların yanı sıra diğer beyin tümörlerinin tedavisi, anatomik nedenlerle önemli ölçüde daha zordur ve yüzeyel tümörlerle baş etme yöntemlerinden önemli ölçüde farklıdır. Modern tıp, bir tümöre erişim için beynin büyük damarlarının kateterizasyonundan ve lezyon bölgesine özel bir maddenin sokulmasından, yeni oluşan vasküler boşlukların doldurulmasından ve bunların daha fazla gelişiminin önlenmesinden oluşan bir dizi yenilikçi teknoloji geliştirmiştir.

Pinterest